piątek, 15 lutego 2019

Odrestaurowanie wyprawy grobowej "Kapłanki z Chornancap"

Oryginalny artykuł: Lambayeque: conservaran 100 joyas de la Sacerdotisa de Chornancap

18 października 2011 r., w Chornancap (Peru) natrafiono na grobowiec kobiety o wysokim statusie społecznym, związanej z kulturą Lambayeque (XII-XIII w.) i pochowanej z ośmioma osobami, licznymi darami i symbolami władzy. Było to jedno z najważniejszych odkryć archeologicznych dokonanych w Lambayeque w ostatnich latach i pozwoliło inaczej spojrzeć na rolę kobiet w prekolumbijskim Peru. Jak poinformował kurator Museo Arqueológico Nacional Brüning w mieście Lambayeque, Carlos Wester La Torre, specjaliści zamierzają odrestaurować pełną wyprawę grobową „Kapłanki z Chornancap”.

Odtworzenie wyglądu "Kapłanki z Chornancap" (fot. Andina)

niedziela, 10 lutego 2019

Replika malowideł naskalnych z Cuevas Pintas

Oryginalny artykuł: Exhibiran primera replica mexicana de un sitio con pintura rupestre basada en registro 3D

Eksperci z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) przygotowują pierwszą wierną replikę schroniska skalnego z malowidłami, która zostanie wystawiona w Museo de las Misiones Jesuíticas w Loreto, w Kalifornii Dolnej Południowej. Malowidła naskalne znajdują się na terenie stanowiska archeologicznego Cuevas Pintas w pobliżu Loreto i jak podaje Sandra Cruz, konserwatorka z INAH, pochodzą sprzed ponad 6000 lat.

Replika schroniska skalnego z Cuevas Pintas (fot. Mauricio Marat, INAH)

wtorek, 5 lutego 2019

Odkrycia polskich archeologów w Gwatemali i Peru

Artykuły w języku angielskim: Polish archaeologists are exploring a unique ceremonial complex in Machu Picchu i Polish archaeologists discovered several hundred artefacts in holy lake of the Maya

W sierpniu i we wrześniu 2018 roku archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie i Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, podczas prac w Gwatemali odkryli w wodach jeziora Peten Itza ponad 500 najróżniejszych artefaktów, złożonych przez mieszkańców majańskiego miasta Nojpeten. Miejsce to służyło rytuałom prawdopodobnie od okresu protoklasycznego (lata 150 p.n.e. - 250 n.e.) do późnego okresu klasycznego (lata 600-800 n.e.).

Naczynia ceramiczne z depozytu ofiarnego złożonego w wodach jeziora Peten Itza (fot. Mateusz Popek)

piątek, 1 lutego 2019

Bogactwo archeologiczne w Milpa Alta

Oryginalny artykuł: INAH saca a la luz la riqueza arqueologica de Milpa Alta

Na terenie Milpa Alta zachowały się ślady stałego zamieszkiwania od okresu formatywnego (900 p.n.e. - 150 n.e.) przez klasyczny (150- 650 n.e.) i epiklasyczny (650-900 n.e.) po okres postklasyczny (900-1521 n.e.). Kilka lat temu, Blanca Paredes Gudiño z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) rozpoczęła przeglądanie wszelkich raportów dotyczących świadectw archeologicznych tego magistratu Miasta Meksyk. Przemierzając tereny, na podstawie zarejestrowanych znalezisk postanowiono utworzyć specjalny projekt, którego celem jest ochrona przyrody, dóbr kulturowych i pozostałości archeologicznych. Podjęto prace w 12 wioskach tego regionu i natrafiono na fragmenty ceramiki, przedmioty kamienne, pozostałości dawnych budowli o charakterze mieszkalnym i ceremonialnym, mury z niszami, schody, a także tarasy uprawne i kanały, które świadczą o złożonym systemie rolniczym.

Tarasy uprawne w San Pedro Atocpan (fot. Roberto Palacios)

niedziela, 27 stycznia 2019

Obecność kultury Wari w regionie Lambayeque

Oryginalny artykuł: Descubren recinto ceremonial de cultura Wari en Lambayeque

Od września do grudnia 2018 roku, archeolodzy z Muzeum Tumbas Reales de Sipán prowadzili pod kierunkiem Edgara Bracamonte prace wykopaliskowe w kompleksie Santa Rosa w dystrykcie Pucalá (region Lambayeque). Dokonali bardzo ciekawych odkryć, zmuszających badaczy do ponownego prześledzenia historii prekolumbijskiego Peru, a zwłaszcza wydarzeń, które miały miejsce w końcowym okresie kultury Mochica w Sipán i Pampa Grande, a także rozważenia obecności kultur Cajamarca i Wari w dolinie Lambayeque. Na szczególną uwagę zasługuje budowla o przeznaczeniu ceremonialnym, wzniesiona w latach 800-900 n.e. z cegieł adobe i gliny na planie w formie litery D, spotykana w architekturze kultury Wari. Nigdy wcześniej nie zarejestrowano bowiem tego typu konstrukcji na terenie północnych dolin.

Budowla wzniesiona na planie litery D, typowa dla architektury kultury Wari (źródło fot. Andina)