Historia spisana glifami

Z bogatego piśmiennictwa glificznego Majów do naszych czasów zachowały się fragmenty 4 ksiąg (patrz kodeksy Majów), teksty na ceramice i innych przedmiotach oraz inskrypcje w kamieniu, które przetrwały ponad tysiąc lat, by opowiedzieć fascynującą historię tej cywilizacji. Z ust samych Majów dowiadujemy się o ich bogatym życiu duchowym i religijnym, o odprawianych rytuałach, o historii dynastii, o życiu i śmierci majańskich władców.

Yaxchilan Lintel 25 (1)681 r. n.e.
Nadproże 25 z Yaxchilan
Pani K’abal Xook, małżonka króla Itzamnaaj Bahlam III-ego składa ofiarę z krwi i wywołuje węża wizji z okazji wstąpienia króla na tron.
(Itzamnaaj Bahlam III rządził w latach 681-742.)
Yaxchilan lintel 53 phot Wikimedia697 r. n.e.
Nadproże 53 z Yaxchilan
Król Itzamnaaj Bahlam III tańczy z berłem K’awiil w obecności Pani Uh Chan, pochodzącej z Calakmul matki przyszłego króla Yaxuun Bahlam IV-ego
Yaxchilan Lintel 24 (1)709 r. n.e.
Nadproże 24 z Yaxchilan
Król Itzamnaaj Bahlam III asystuje swojej małżonce, Pani K’abal Xook przy składaniu ofiary z krwi
Yaxchilan Lintel 26 photo Chwala_tn[14]724 r. n.e.
Nadproże 26 z Yaxchilan
Król Itzamnaaj Bahlam III przygotowuje się do ceremonii w towarzystwie Pani K’abal Xook
image741 r. n.e.
Stela 35 z Yaxchilan
Pani Uh Chan Lem, matka króla Yaxuun Bahlam IV-ego, składa ofiarę ze swojej krwi. (Data zbieżna z Nadprożem 14.)
Yaxchilan-Lintel-14-phot-Wikimedia_t741 r. n.e.
Nadproże 14 z Yaxchilan
Pani Chak Joloom wywołuje węża wizji w towarzystwie swojego brata, Sahala Chak Joloom.
Yaxchilan Lintel 16 photo wikimedia_tn752 r. n.e.
Nadproże 16 z Yaxchilan
Yaxuun Bahlam IV pojmał jeńca (dwa miesiące przed wstąpieniem na tron).
(Yaxuun Bahlam IV urodził się w 709 i rządził w latach 752-ok. 768.)
Yaxchilan Lintel 17 Wikimedia Simon Burchell_tn[6](?) 752 r. n.e.
Nadproże 17 z Yaxchilan
Król Yaxuun Bahlam i Pani Mut Bahlam składają ofiarę z krwi, być może z okazji narodzin następcy tronu – przyszłego króla Itzamnaaj Bahlam IV, którego matką była Pani Chak Joloom.
Yaxchilan lintel 15 photo wikimedia_tn755 lub 768 r. n.e.
Nadproże 15 z Yaxchilan
Pani Wak Tuun, druga małżonka króla Yaxuun Bahlam IV-ego wywołuje węża wizji.
Panel 96 Glifow783 r. n.e.
Panel 96 Glifów z Palenque
Historia dynastii w VII-VIII w. n.e. spisana przez króla Palenque K’inich K’uk’ Bahlam II-ego
Laxtunich Panel 1 Wikimedia[13]783 r. n.e.
Nadproże 1 z Laxtunich
Sahal Aj Chak Maax prezentuje jeńców królowi Itzamnaaj Bahlam IV-emu z Yaxchilan.
(Itzamnaaj Bahlam IV urodził się prawdopodobnie w 752, wstąpił na tron ok. 769 i zmarł przed rokiem 800.)
Cancuenpanel3810 r. n.e.
Panel 3 z Cancuen
Inauguracja miejsca spoczynku króla Cancuen i Machaquila imieniem Taj Chan Ahk.
Seibal Stela 11849 r. n.e.
Stela 11 z Seibal
Aj Bolon Haabtal Wat’ul K’atel przybywa do Seibal w przeddzień 10-ego Bak’tuna i świętuje 10 Bak’tun i 1 K’atun.

Brak komentarzy:

Publikowanie komentarza