wtorek, 8 kwietnia 2014

O czym pisali Majowie: Nadproże 53 z Yaxchilan

Nadproże 53 zostało znalezione w 1931 u stóp Budowli 55 w Yaxchilan, przełamane na pół, ale poza tym w dość dobrym stanie. Aby zapobiec dalszej erozji i niszczeniu zabytku sprzed ponad 1200 lat, w 1964 postanowiono je przenieść do Narodowego Muzeum Antropologii w mieście Meksyk, gdzie do dziś się znajduje.

Przedstawia króla Yaxchilan imieniem Itzamnaaj Bahlam III odprawiającego rytuał w towarzystwie Pani Uh Chan. Jest to jedno z dzieł zamówionych przez ich syna króla Yaxuun Bahlam IV, który objął rządy w 752 r. n.e. po 10-letnim bezkrólewiu i podjął energiczne działania mające na celu udowodnienie jego prawa do tronu (patrz także Nadproże 16 i Nadproże 17).

Nadproże 53 z Yaxchilan w Narodowym Muzeum Antropologii w m. Meksyk (fot. Wikimedia Commons)
Inskrypcja jest datowana na dzień 7 Ben 16 Mak, czyli 29 października 697, chociaż tak naprawdę powstała kilkadziesiąt lat później.
Ukazuje królewski rytuał – taniec z berłem K’awiil: ak’taj ti …   ‘on tańczy na/w/z [nieodczytane]’. Znaczenie tego rytuału nie jest do końca jasne.
Berło K’awiil było symbolem władzy królewskiej. Przedstawia antropomorficzną figurkę boga K’awiil z płonącą pochodnią na czole oraz o charakterystycznym wygiętym do góry nosie i wężowej nodze.

Głównym bohaterem wydarzenia jest król Itzamnaaj Bahlam III, zwany także Wielkim, który wstąpił na tron w październiku 681 r. i zasiadał na nim przez kolejne 60 lat.  
Itzamnaaj Bahlam ("Tarcza" Jaguar)

Królewskie tytuły:

Strażnik Aj (?)k - druga część tytułu to imię jeńca pojmanego przez władcę.
Pan Pięciu K’atunów, czyli osoba w wieku 79-99 lat. Na Nadprożu 24 i Nadprożu 25 król nosi tytuł Pana Czterech Katunów, czyli jeszcze nie rozpoczął piątego k'atuna życia.
Podwójny glif-emblemat Yaxchilan:
k’uhul kaaj ajaw ‘boski władca Kaaj’
k'uhul pa’chan ajaw ‘boski władca Pa'chan’ (podobny wariant na Nadprożu 26)


Królowi towarzyszy Pani Uh Chan, czasem uważana za jedną z jego małżonek, choć w istocie majańskie teksty mówią nam jedynie, że należała do majańskich elit (patrz tytuły) i była matką kolejnego króla Yaxuun Bahlam IV-ego.

Pani Uh Chan Lem? (ostatni człon imienia nie jest do końca odczytany)

 
 Ix Aj Kuhuun (kapłanka) oraz Kaloomte’ (wysoki tytuł o nieznanym znaczeniu)
W rękach trzyma tzw. “święte zawiniątko”, zawierające być może przedmioty potrzebne do ceremonii (na przykład samoofiary z krwi – patrz Nadproże 15, Nadproże 17, Nadproże 24 i Nadproże 25).

“Taniec był centralnym elementem większości rytuałów publicznych starożytnych Majów, podobnie jak to jest teraz u ich potomków na wyżynach Chiapas i Gwatemali. Tak jak niegdyś, taniec u współczesnych Majów jest częścią pełnych rozmachu widowisk: odgrywane wydarzenia tworzą pomost między mitologiczną przeszłością a polityczną teraźniejszością, porami roku, cyklami pokoleń rodzin i społeczności. […]
Z ikonografii jasno wynika, że tańce te były wykonywane z użyciem przedmiotów obdarzonych siłą życiową. Berło K’awiil i berło z dwugłowym wężem to dwa najpopularniejsze i darzone największą czcią przedmioty obdarzone duszą, dzierżone przez majańskich władców. Święte zawiniątka zawierały przeróżne artefakty – rozmaite berła, kawałki krzemienia, ostrza do składania ofiary z krwi, dary z muszli, czerwonego pigmentu i jadeitu – wszystkie te rzeczy ucieleśniały ch’ulel [‘świętość’].”

Freidel et al. 1995[2001]: 260, 271

Literatura:

Czytaj także: Nadproże 15 z Yaxchilan - Nadproże 16 z Yaxchilan - Nadproże 17 z Yaxchilan - Nadproże 24 z Yaxchilan - Nadproże 25 z Yaxchilan - Nadproże 26 z Yaxchilan - Panel 3 z Cancuen - Panel 96 Glifów z Palenque

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz