czwartek, 3 kwietnia 2014

Acoculco (stan Hidalgo, Meksyk) - ośrodek związany z Teotihuacan

Oryginalny artykuł: Registran asentamiento teotihuacano en tratadora de aguas residuales

W odległości około 30 kilometrów od Tuli (stan Hidalgo, Meksyk), w gminie Atotonilco de Tula, badacze Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) natrafili na pozostałości budowli w stylu typowym dla wielkiego Teotihuacan, wzniesionych przypuszczalnie w latach 300 – 500 n.e. Nowe stanowisko archeologiczne zostało zarejestrowane pod nazwą Acoculco. Pierwsze prace podjęto tam już w 2011 roku, lecz początkowo nie znaleziono wyraźnych dowodów zamieszkania na większą skalę. Jak podaje kierująca pracami Alicia Bonfil Olivera, rozszerzając zakres badań zdołano doszukać się odnośników na temat tego miejsca w książce, którą napisały Clara Díaz, Guadalupe Mastache i Ana María Crespo. Autorki bowiem już wcześniej zidentyfikowały to miejsce jako Acoculco.

Jedna z budowli w Acoculco (for. INAH)
Alicia Bonfil Olivera przekazała, że budowle na terenie Acoculco mają charakter mieszkalny, wskazujący na różne warstwy społeczne. Z dawnych konstrukcji przetrwały do dzisiejszych czasów przede wszystkim fundamenty pomieszczeń, posadzki i dziedzińce. W dobrym stanie zachowały się schody pokryte warstwą stiuku.

Schody i fosa w Acoculco (fot. INAH)
Na terenie stanowiska odkryto ponad 80 pochówków. Znajdowały się one zarówno w fosach o przeznaczeniu grobowym, jak i w depozytach ofiarnych umieszczonych podczas wznoszenia budowli. Około 60 pochówków należy do osób dorosłych, których ciała ułożono, w większości przypadków, na osi północ-południe. Pozostałe szczątki należą do dzieci i są umieszczone na linii wschód-zachód. W trzech pochówkach natrafiono także na szkielety psów towarzyszących zmarłym.

Jeden z licznych pochówków znalezionych na terenie Acoculco (fot. INAH)
Większość pochówków osób dorosłych zawierała miniaturowe naczynia w stylu typowym dla ceramiki z Teotihuacan. Niektóre były wypełnione fragmentami obrobionych muszli. Natomiast inne naczynia, znalezione na wysokości mostka zmarłych osób, zawierały polerowane kulki o średnicy czterech i ośmiu milimetrów, wykonane z nie zidentyfikowanych jeszcze minerałów.

Czaszka znaleziona u podnóża muru w Acoculco (fot. INAH)
Wśród odkrytej ceramiki znajdują się naczynia bardzo podobne do tych, które znaleziono w dzielnicy Teotihuacan zamieszkiwanej przez Zapoteków przybyłych z ziem obecnego stanu Oaxaca. Przypuszcza się zatem, że Acoculco mogło zostać założone przez grupę ludności wywodzącej się z tego samego sektora i kontrolującej znajdujące się w okolicy pokłady wapna, z których najbliższy leży w odległości zaledwie jednego kilometra od Acoculco. Archeolodzy podkreślają bowiem, że w okresie największego rozkwitu Teotihuacan, to właśnie pochodzący z rejonu Oaxaca Zapotekowie byli specjalistami w obróbce wapna, używanego do wyrobu stiuku, którym mieszkańcy Teotihuacan pokrywali i zdobili swoje budowle.

Odkopany tunel z umieszczoną wewnątrz muszlą (fot. INAH)
Na terenie Acoculco zachowały się też świadectwa zamieszkania z czasów późniejszych. Znaleziono bowiem fragmenty murów i ceramikę Tolteków, a także naczynia Mexików pochodzące z lat 1200 – 1500 n.e.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz