czwartek, 23 lutego 2012

Spadek ilości opadów przyczynił się do upadku Majów

Oryginalny artykuł: Classic Maya Civilization Collapse Related to Modest Rainfall Reductions (English)

Najnowsze badania dowodzą, że rozpad cywilizacji Majów mógł się wiązać ze stosunkowo niewielkim spadkiem opadów (25 do 40% rocznych opadów), jaki nastąpił pomiędzy okresem rozkwitu a upadku pomiędzy 800-950 r. n.e. To wystarczyło, aby parowanie zdominowało opady i ilość dostępnej wody powierzchniowej drastycznie zmalała. Dane wskazują, że główną przyczyną był spadek ilości letnich burz. Badania objęły ślady zmian klimatycznych ze stalagmitów oraz płytkich jezior. Wyniki zostały opublikowane w magazynie Science.


M. Medina-Elizalde, E. J. Rohling. Collapse of Classic Maya Civilization Related to Modest Reduction in Precipitation. Science, 2012; 335 (6071): 956 DOI: 10.1126/science.1216629

Czytaj także: Upadek Majów: szlaki handlowe (po polsku)

Susza w lesie deszczowym (fot. Getty Images)
Drought in the rainforest

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz