czwartek, 7 czerwca 2012

Jak odnaleźć miasto zagubione w dżungli?

Oryginalny artykuł: Legendary Lost City of Ciudad Blanca May Have Been Found With Airborne LiDAR (English)

Naukowcy z Uniwersytetu w Houston i National Center for Airborne Laser Mapping (NCALM) wykonali laserowe mapowanie odległych rejonów Hondurasu w poszukiwaniu ruin zaginionych miast.
Niedawno ogłoszone wyniki to pierwsze udane badanie LiDAR honduraskiego regionu Mosquitia, jednego z najmniej zbadanych lasów deszczowych na świecie. Z zebranych obrazów odfiltrowano informacje o pokrywie roślinnej, aby otrzymać cyfrowy model "gołej" powierzchni ziemi. Takie cyfrowe modele wysokościowe zostały następnie wykorzystywane do przygotowania geodezyjnych obrazów powierzchni terenu pod lasem deszczowym, na których następnie ręcznie szukano potencjalnych stanowisk archeologicznych. 
Wstępna analiza wyników wskazuje na lokalizację ruin, które mogą być legendarnym miastem Ciudad Blanca lub innym dawno zapomnianym stanowiskiem. Projekt ten zademonstrował skuteczność laserowego mapowania z powietrza w rejonach pokrytych gęstym lasem. Zapewniają one archeologom informacje na temat lokalizacji ruin z dokładnością do kilku metrów.

Czytaj także: Good science, big hype, bad archaeology - krytyczne spojrzenie na sensacjonalizm medialny - LiDAR to "dobra nauka", ale "zła archeologia".

Gęsty las deszczowy w Hondurasie / Dense rainforest in Honduras (fot. Wikimedia Commons)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz