niedziela, 1 kwietnia 2012

Alternatywna historia podboju :-)

Majowie podbijają Europę w 1450. Palą wszystkie książki, a z tubylców robią niewolników. Większość europejskiej wiedzy ginie, a Majowie zabierają do domu liczne europejskie rośliny uprawne i wykorzystują je do podniesienia poziomu życia w swoim świecie. 

Pięćset lat później majańscy naukowcy odkrywają, że Europejczycy używali alfabetu na budowlach, jakie po nich pozostały i że ten sam alfabet jest zapisany w kilku ocalałych książkach! Odkrywają też, że starożytne cywilizacje Europy znały pojęcie zera i że kapłani posługiwali się językiem elit, zwanym łaciną, którego zwykli ludzie nie rozumieli. Potem odkrywają, że Europejczycy mieli cały szereg większych i mniejszych bogów, w tym wielu bogów noszących tytuł "świętego", którego to słowa nikt nie potrafi przetłumaczyć.

Dwoje bohaterskich bliźniaków założyło państwo rzymskie, a potem jeden zabił drugiego w jakiejś ceremonii ofiarnej. Rzymscy bohaterscy bliźniacy byli związani z mitycznym (a może prawdziwym) państwem rzymskim lub Rzymem, czyli "cesarskim miastem" i obecnie, czyli około 13.0.0.0.0. nikt nie wie, gdzie to państwo leżało. Niektórzy sądzą, że mogło to być w rejonie zwanym Italią, chociaż w proponowanej lokalizacji nie ma śladów ożywionego handlu, więc nie ma to sensu.

Majańcy naukowcy robią listę wszystkich pokrewnych łacinie dialektów Kastylii, Katalonii, Portugalii, Włoch, Francji, Rumunii itd. I nikt nie ma pojęcia, czy mityczny Rzym ma coś wspólnego z niemal równie mitycznym Świętym Cesarstwem Rzymskim, w którym prawdopodobnie używano nie-łacińskiego języka, z wyjątkiem sytuacji, gdy używano dialektu z Kastylii.

A do tego ci dziwni Europejczycy zmieniali kalendarz przynajmniej 3 razy! Żeby się zgadzał z kalendarzem słonecznym, ale i tak im nigdy nie wychodziło. I aż do samego podboju kapłani-astronomowie używali kalendarza zwanego "juliańskim" zamiast któregoś z obowiązujących.

Autor: Steven Zoraster, tłum. AHamann
Lista dyskusyjna: aztlan@lists.famsi.org
Data: 9 stycznia 2012 09:43:25 -0600
Oryginalny temat: [Aztlan] Ancient states and continuity

Mapa Europy przed podbojem przez Majów z nazwami wybranych krajów/krain zapisanych majańskimi glifami

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz