czwartek, 3 maja 2012

Kontrowersje wokół systemu dwudziestkowego

Oryginalny post Davida Stuarta: The Misunderstanding of Maya Math (ang.) na Maya Decipherment, 2 maja 2012

Jest pewien problem z pozornie prostymi opisami majańskiego systemu zapisu liczb. O ile mi wiadomo, czysto dwudziestkowy system pozycyjny nigdy nie był stosowany. Co prawda w językach majańskich ogólna struktura systemu liczbowego jest oparta na dwudziestce, podobnie jak w innych językach Mezoameryki. Na przykład w kolonialnym jukateckim odnotowano jednostki takie jak: k'al (20), bak' (400), pik (8000) itd. Jednak starożytni skrybowie nigdy nie zapisywali tych jednostek w kolumnowym systemie pozycyjnym, który jest powszechnie prezentowany w podręcznikach. Ten format był zarezerwowany dla kontekstów kalendarzowych, czyli tzw. Długiej Rachuby. System ten jest generalnie dwudziestkowy, z jednym odstępstwem na pozycji tunów (czyli jednostek liczących 360 dni), co stanowi przybliżenie roku słonecznego (365). Dla przypomnienia: kolumny liczb na stronach Kodeksu Drezdeńskiego czy na ścianach Xultun to wszystko zapis dni; nie znajdujemy pozycyjnego systemu zapisu w innych kontekstach.

W starożytnych inskrypcjach duże liczby niekalendarzowe są dość rzadkie, głównie pojawiają się w kontekście danin, np. paczek ziaren kakaowych. Z tym, że skrybowie zawsze używają ładnych, okrągłych liczby, np. ho' pik kakaw, czyli "5x8000=40000 ziaren kakao" na malowidłach w Bonampak, a nie zapisu pozycyjnego, znanego nam z Długiej Rachuby. W Kodeksie Drezdeńskim i w Kodeksie Madryckim daniny z żywności są odnotowane jako grupy jednostek zwanych winik (20) z odpowiednią liczbą 1-19 w postaci kropek i kresek, na przykład 4 winiki (4x20) i 19 to 96 (patrz: Love 1994:58-59; Stuart, w druku).

Jest jeszcze wiele niewiadomych na temat tego, jak Majowie zapisywali ilość rzeczy, szczególnie w kontekstach niekalendarzowych. Wydaje się jednak, że pozycyjny system zapisu liczb taki jak w Długiej Rachubie ograniczał sie do zapisu czasu i nie był stosowany w czysto dwudziestkowym systemie, jaki widzimy w językach majańskich. Tak więc należało by teraz skorygować podręcznikowe opisy systemu liczbowego Majów. 

Coe, Michael. 2011. The Maya (8th edition). Thames and Hudson, New York.
Love, Bruce. 1994. The Paris Codex: Handbook for a Maya Priest. University of Texas Press, Austin.
McKillop, Heather. 2006. The Ancient Maya: New Perspectives. W.W. Norton, New York.
Sharer, Robert, and Loa Traxler. 2005. The Ancient Maya (6th edition). Stanford University Press, Stanford.
Stuart, David. W druku. The Varieties of Ancient Maya Numeration and Value. Ukaże się w: The Construction of Value in the Ancient World, ed. by J. Papadopolous and G. Urton. Cotsen Institute of Archaeology, UCLA, Los Angeles.


Tradycyjny opis systemu dwudziestkowego (pol.)
Więcej o Xultun (pol.)

Długa Rachuba: 9.18.15.0.0, czyli 18 lipca 805. Stela K z Quiringa
Długa Rachuba: 9.18.15.0.0, czyli 18 lipca 805. Stela K z Quiringa w Gwatemali
Long Count: 9.18.15.0.0, or 18 July 805. Stela K, Quiringa, Guatemala

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz