wtorek, 22 listopada 2016

Skorupki indyczych jaj sprzed 1500 lat

Oryginalny artykuł: Archaeological excavation unearths evidence of turkey's domestication 1,500 years ago

Na terenie stanu Oaxaca (Meksyk), archeolodzy Gary Feinman i Linda Nicholas (The Field Museum w Chicago) oraz Heather Lapham (University of North Carolina w Chapel Hill), podczas prac wykopaliskowych na ziemiach zamieszkiwanych przez Zapoteków, odkryli skorupki jaj i kości wylęgłych piskląt indyków, pochodzące sprzed około 1500 lat. Zostały one złożone jako dary ofiarne w latach 400-500 n.e. Rezultaty badań opublikowano w Journal of Archaeological Science: Reports.

Skorupki indyczych jaj i kostki piskląt znalezione w stanie Oaxaca
(fot. Linda Nicholas, The Field Museum)
W sumie odkryto pięć jaj i  kostki siedmiu wylęgłych piskląt, które zostały zidentyfikowane jako indycze po przeprowadzeniu analiz skorupek jaj, wykorzystując w tym celu skaningowy mikroskop elektronowy. Gary Feinman podkreśla, że co prawda już wcześniej na terenie innych stanowisk archeologicznych natrafiano na kości indyków, to jednak dopiero obecnie znalezienie razem jaj oraz kości piskląt i dorosłych indyków świadczy o udomowieniu tych zwierząt w rejonie Oaxaca co najmniej 1500 lat temu. Jednocześnie dowodzi, że indyki nie służyły jedynie jako pokarm, ale były również wykorzystywane przez Zapoteków podczas rytuałów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz