poniedziałek, 23 maja 2016

Malowana żuchwa z ziem Zapoteków

Oryginalny artykuł: Painted human jawbones used as ancient jewelry

W kompleksie rezydencjalnym na terenie stanowiska archeologicznego Dainzú-Macuilxóchitl (stan Oaxaca, Meksyk) natrafiono na tysiące fragmentów gwizdków i figurek ceramicznych, które zostały rytualnie zniszczone przez dawnych mieszkańców tego zapoteckiego ośrodka. W krótkim wywiadzie dla Live Science, Jeremias Pink z Oregon State University podkreślił, że szczególnie cennym znaleziskiem były malowane żuchwy ludzkie, pochodzące sprzed 1300 lat. Archeolodzy uważają, że malowane żuchwy mogły należeć do przodków osób zamieszkujących ten kompleks rezydencjalny przez co najmniej 400 lat. Przypuszczalnie szczątki przodków ekshumowano i modyfikowano. Malowane żuchwy ludzkie były prawdopodobnie noszone jako zawieszki.

Malowana żuchwa znaleziona w Dainzú-Macuilxóchitl (fot. Erica Ausel)
Warto tutaj dodać, że nie jest to jedyny przykład zdobionych szczątków ludzkich. Na ziemiach obecnego stanu Oaxaca, zamieszkiwanego w czasach prekolumbijskich przez Zapoteków i Misteków, już wcześniej natrafiono na rzeźbione kości. W swojej publikacji, Ángel Iván Rivera Guzmán opisał niegdyś żuchwę mistecką, zarejestrowaną w 2003 roku w wiosce Santo Domingo Tonalá. Badania antropologiczne wykazały, że należała ona do mężczyzny zmarłego w wieku około 25-30 lat.  Na żuchwie wyrzeźbiono glify kalendarzowe spotykane w Teotihuacan i u Zapoteków.

Rzeźbiona żuchwa zarejestrowana w 2003 roku w Santo Domingo Tonalá (fot. Enrique Lucio)
Rytualne wykorzystywanie szczątków ludzkich było typowe dla mieszkańców Mezoameryki. Wiązało się z kultem przodków, a kości i czaszki były też często przechowywane jako relikwie. Służyły podkreśleniu prestiżu oraz legitymizacji władzy, stanowiąc jednocześnie ozdoby noszone przez osoby o wysokim statusie społecznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz