poniedziałek, 6 lutego 2017

Prace w Ceibal (Gwatemala) rzucają nowe światło na problem upadku cywilizacji Majów

Oryginalny artykuł: Archaeologists uncover new clues to Maya collapse

Archeolodzy od dawna zastanawiali się nad przyczynami upadku cywilizacji Majów w IX w. n.e., kiedy to znaczna liczba miast została opuszczona. Nowe badania wykazują, że Majowie przeżyli podobne załamanie już znacznie wcześniej, w II w. n.e. Archeolog Takeshi Inomata z University of Arizona i jego współpracownicy od ponad dziesięciu lat prowadzą prace wykopaliskowe na terenie majańskiego miasta Ceibal w Gwatemali. Dzięki bardzo precyzyjnemu datowaniu radiowęglowemu zdołali zebrać 154 daty, na podstawie których można było przygotować wyjątkowo dokładną chronologię, jakiej nigdy wcześniej nie udało się opracować dla żadnego innego miasta Majów.

Prace na terenie Ceibal (fot. Takeshi Inomata)
W swoim artykule, opublikowanym w Proceedings of the National Academy of Sciences, Inomata i jego zespół sugerują, że oba załamania w dziejach Majów – preklasyczny i klasyczny – przebiegały podobnie. Najpierw były to fale związane z działaniami wojennymi i brakiem stabilizacji politycznej. Dopiero później nadchodziło poważniejsze załamanie, kiedy to wiele ośrodków zostało opuszczonych. Niektóre miasta były w stanie wyjść z kryzysu, ale z czasem doszło do kolejnego załamania.

Prace wykopaliskowe na terenie pałacu królewskiego w Ceibal (fot. Takeshi Inomata)
Datowanie radiowęglowe pozwoliło uczonym ustalić okresy wzrostu bądź spadku liczby populacji i aktywności budowlanej w Ceibal

Kamienny zabytek wzniesiony w II w. n.e. przed pierwszym załamaniem w dziejach Ceibal
(fot. Takeshi Inomata)
Chociaż wyniki badań nie dostarczają dokładnych informacji na temat przyczyn obu załamań, to jednak są ważnym krokiem w zrozumieniu, jak one następowały. Posłużą też innym archeologom w ustaleniu, czy podobny wzorzec można zaobserwować w przypadku pozostałych miast Majów, gdzie prowadzone są prace wykopaliskowe. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz