sobota, 22 kwietnia 2017

Miasta Majów: Lagartero (stan Chiapas, Meksyk)

Lagartero położone jest pomiędzy jeziorami, a pozostałości ceremonialnego centrum miasta rozpościerają się na wyspie El Limonal. W późnym okresie klasycznym (lata 600-900 n.e.) to majańskie miasto odgrywało ważną rolę w regionie. Niegdyś wokół rozległych placów wznosiło się tam kilkanaście piramid, platformy, ołtarze i budowle mieszkalne.


Jeziora wokół Lagartero
Prace archeologiczne, prowadzone przez Narodowy Instytutu Antropologii i Historii od ponad 20 lat, są kontynuowane. Część miasta, udostępniona zwiedzającym, obejmuje centralny plac, otoczony czterema budowlami piramidalnymi.

Wejście na centralny plac w Lagartero
Piramida Grobowców, o prostokątnej podstawie, ma około ośmiu metrów wysokości. Przechodziła kilka faz konstrukcyjnych, podczas których była stopniowo powiększana. W ostatecznej wersji liczyła jedenaście poziomów.

Piramida Grobowców
Nazwa budowli pochodzi od licznych pochówków odkrytych w jej wnętrzu. Grobowiec znajdujący się w najwyższej części został prawdopodobnie zrabowany, ale poniżej archeolodzy natrafili na ludzkie kości umieszczone w wielkich naczyniach ceramicznych. O wysokim statusie społecznym złożonych tam osób świadczą, między innymi, ich zęby inkrustowane jadeitem.

Znaleziona w jednym z grobów w Lagartero czaszka z zębami inkrustowanymi jadeitem
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)
Poza tym, zmarłym towarzyszyły liczne dary grobowe, w tym przedmioty z jadeitu i muszli oraz wiele polichromowanej ceramiki.

 
Naczynia ceramiczne znalezione w Lagartero
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)

W najniższej części budowli znajdował się grobowiec pochodzący z wczesnego okresu klasycznego (lata 300-600 n.e.). Spośród złożonych tam darów na szczególną uwagę zasługują naczynia do przygotowywania i podawania napoju z kakao, w tym waza z przykrywką, ozdobiona wizerunkiem małpy trzymającej owoc kakaowca.

 
Naczynia do przygotowywania i podawania kakao, znalezione w grobowcu w Lagartero
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)

W późnym okresie klasycznym, przed Piramidą Grobowców ustawiono stelę, która z czasem została wtórnie wykorzystana jako podstawa pochówku i znaleziona przez archeologów wewnątrz budowli. Stela ma 2.10 m wysokości. Przedstawia miejscowego władcę w nakryciu głowy w formie hełmu ozdobionego piórami. U jego stóp, po lewej stronie, widoczna jest niewielka postać, której otwarta klatka piersiowa świadczy o złożeniu w ofierze.

 
Stela z Lagartero, odkryta w Piramidzie Grobowców
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)

Po północnej stronie placu wznosi się Piramida Waz. Ma niemal kwadratową podstawę o boku 20 metrów. Budowla liczy siedem poziomów i ma wysokość ponad siedmiu metrów.

Piramida Waz
Nazwa piramidy pochodzi od znalezionych tam licznych i różnorodnych naczyń ceramicznych.

   
Naczynia ceramiczne znalezione w Lagartero
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk) 

Najwyższą budowlą jest Piramida Guajil, również o podstawie kwadratowej, licząca sześć poziomów i mająca około jedenastu metrów. Schody prowadziły do wznoszącej się niegdyś na szczycie świątyni z dwiema, połączonymi ze sobą komnatami. We wnętrzu piramidy archeolodzy również znaleźli kilka pochówków, pochodzących z lat 1300-1500 n.e., co świadczy o długim okresie zamieszkiwania Lagartero. Nazwa budowli wzięła się od drzewa guajil, które wyrosło na piramidzie.

Piramida Guajil
Drzewo guajil rosnące na piramidzie
W Lagartero znaleziono również kadzielnice, wykorzystywane podczas rytuałów grzebalnych bądź ustawiane w świątyniach.

 
Kadzielnice znalezione w Lagartero
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)

Piramida Boga Wiatru przechodziła dwa etapy konstrukcyjne i ostatecznie liczyła sześć poziomów. Jej nazwa nawiązuje do umieszczonych po jej południowej stronie kamiennych ozdób w formie litery T, przypominającej majański glif ik’, symbol wiatru.

Piramida Boga Wiatru
Archeolodzy znaleźli tam aż 40 polichromowanych naczyń ceramicznych, kamienną maskę, przedmioty z bazaltu, krzemienia i obsydianu, a także liczne zawieszki i figurki ceramiczne, przedstawiające zwierzęta, istoty fantastyczne i postacie ludzkie.

Znalezione na terenie Lagartero figurki przedstawiają kobiety w bogato zdobionych huipilach
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)
Na terenie Lagartero znajduje się również boisko do gry w piłkę. Ma ono 50 metrów długości i 17 metrów szerokości. W depozytach ofiarnych zachowały się naczynia ceramiczne i wyrzeźbiona z bazaltu kula o średnicy 35 centymetrów, symbolizująca piłkę używaną podczas gry. Datowanie radiowęglowe znalezionego materiału organicznego wykazało, że boisko było wykorzystywane najpierw w IX-X w. n.e. i ponownie pod koniec XIV w. n.e.

Boisko do gry w piłkę na terenie Lagartero
Budowle mieszkalne wznoszono z materiałów nietrwałych i dlatego do dnia dzisiejszego zachowały się jedynie kamienne platformy, służące za ich podstawy.


Kamienne platformy, stanowiące podstawy budowli mieszkalnych, wznoszonych z materiłów nietrwałych
Znaczna ilość najróżniejszych naczyń i figurek ceramicznych znalezionych w Lagartero może wskazywać na istnienie wyspecjalizowanych, miejscowych warsztatów rzemieślniczych, zajmujących się ich wyrobem. Z pewnością przedmioty te stanowiły również podstawę wymiany handlowej.

Naczynia ceramiczne znalezione w Lagartero
(Museo Regional de Chiapas, Tuxtla Gutierrez, Meksyk)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz