środa, 21 czerwca 2017

Dzieje badań stanowiska Alta Vista-Chalchihuites

Oryginalny artykuł: El solsticio de verano en Alta Vista-Chalchihuites se recibira con un nuevo libro

Archeolodzy Humberto Medina (który od lat interesuje się pozostałościami archeologicznymi na ziemiach meksykańskiego stanu Zacatecas) i Baudelina García Uranga (prowadząca wykopaliska na terenie Alta Vista-Chalchihuites) postanowili zebrać wszelkie informacje na temat tego stanowiska archeologicznego i tym samym przybliżyć historię prowadzonych tam prac. Po wielu latach badań i przeszukiwania archiwów w Meksyku i za granicą, zdołali dotrzeć do licznych dokumentów związanych z Alta Vista-Chalchihuites. Obejmują one materiały dotyczące archeologii i etnografii regionu, w tym: kopie oficjalnych akt, raporty archeologiczne, rysunki, plany architektoniczne, korespondencje, fotografie, notatki prasowe, artykuły w książkach i w czasopismach. W 2008 roku minęło sto lat od odkrycia ruin Alta Vista-Chalchihuites przez Manuela Gamio, będącego wówczas studentem archeologii w Narodowym Muzeum Historii, Archeologii i Etnologii w Meksyku. Chociaż Leopoldo Batres nie udzielił mu odpowiedniej zgody na prowadzenie wykopalisk, to jednak – jak podkreślają archeolodzy – skromny i dobrze sporządzony przez Gamio rejestr stanowił ważny wkład do badań, gdyż po raz pierwszy opisano architekturę, materiały konstrukcyjne oraz ceramikę z rejonu leżącego dalej niż La Quemada, będące innym znaczącym stanowiskiem prekolumbijskim w stanie Zacatecas.

Stanowisko archeologiczne Alta Vista-Chalchihuites (fot. INAH – Zacatecas)
Manuel Gamio zasugerował wówczas, że były to ziemie, na których dawne kultury Meksyku stykały się z kulturami południowo-zachodnich Stanów Zjednoczonych. Alta Vista-Chalchihuites, położona w gminie Chalchihuites, w północno-zachodniej części stanu Zacatecas, stanowi część regionu, którym w latach sześćdziesiątych XX wieku zainteresowali się czołowi archeolodzy owej epoki: John Charles Kelley, Pedro Armillas, Ealter Taylor i Román Piña Chan, starający się ustalić północną granicę Mezoameryki. i prześledzić jej wpływy. W tym samym okresie, archeolodzy z USA skupili się na poszukiwaniu w tym rejonie wpływów pochodzących od dawnych kultur, zamieszkujących południowo-zachodnie ziemie Stanów Zjednoczonych, szczególnie Hohokam (Arizona) i dawnych Indian Pueblo (Nowy Meksyk), a w późniejszym okresie Indian Hopi (stan Arizona) i Zuni (Nowy Meksyk). Charles Kelley zainteresował się ziemiami położonymi bardziej na południe, na terenie Meksyku i rozpoczął badania w północno-zachodniej części stanu Zacatecas i na południu stanu Durango. Uznał, że Alta Vista-Chalchihuites było centrum ceremonialnym o jedynych w swym rodzaju cechach charakterystycznych i pozostawił jeden z najbardziej kompletnych opisów tego stanowiska archeologicznego.

Stanowisko archeologiczne Alta Vista-Chalchihuites (fot. INAH – Zacatecas)
W miarę upływu lat i dalszych badań, archeolodzy zidentyfikowali w regionie Chalchihuites pewne elementy typowe dla Indian Pueblo, jak mozaiki z turkusów, przypuszczalnie pochodzące z ziem Nowego Meksyku (jak już wcześniej zaznaczył Kelley). Materiały konstrukcyjne i formy architektoniczne również przypominały te z odległych regionów. Z drugiej strony, natrafiono na cechy charakterystyczne dla kultur Centralnego Meksyku. Zgodnie z hipotezami, pierwsza grupa rolników z ziem Mezoameryki dotarła na te ziemie w okresie preklasycznym, a druga w latach 400-450 n.e. Baudelina García wyjaśniła, że zbiega się to z okresem największego rozkwitu Teotihuacan. Właśnie wtedy docierają do Alta Vista-Chalchihuites pewne elementy związane z archeoastronomią i ikonografią, wywodzące się z Centralnego Meksyku. Powstaje ośrodek o charakterze ceremonialnym Alta Vista-Chalchihuites, którego budowle (choć nie ich boczne strony, lecz narożniki) są zorientowane zgodnie z czterema punktami kardynalnymi. Ceramika i architektura przypominają te z Teotihuacan. Centrum mogło pomieścić dużą liczbę osób, dziedzińce otoczono budowlami z pomieszczeniami i ławami, a blanki zdobiły mury. Wykazano też zastosowanie warstw enjarre (wapna zmieszanego z piaskiem), spotykanego w Teotihuacan.

Stanowisko archeologiczne Alta Vista-Chalchihuites (fot. INAH – Zacatecas)
Archeolodzy Baudelina García i Humberto Medina zebrali wyniki swych prac w książce Antología documental sobre Alta Vista-Chalchihuites, opublikowanej przez Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH) i obejmującej aż cztery tomy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz