niedziela, 11 czerwca 2017

Na Huey Tzompantli w Tenochtitlan umieszczono co najmniej 350 ludzkich czaszek

Oryginalny artykuł: El Gran Tzompantli hallado en la Calle de Guatemala y descrito por conquistadores espanoles suma mas de 350 craneos

W 2015 roku, na terenie obecnego Miasta Meksyk, a niegdyś Tenochtitlan, odkryto wielką ścianę czaszek - Huey Tzompantli (czytaj: "Odkrycie Huey Tzompantli na terenie dawnego Tenochtitlan"). Już wówczas badacze stwierdzili, że na prostokątnej platformie, pokrytej warstwą stiuku, znajdowało się szesnaście drewnianych słupów, stanowiących część rusztowania. Chociaż dwa lata temu prace objęły jedynie 25% całej konstrukcji, to szacowano, że platforma miała 34 metry długości, 12 metrów szerokości i około 45-70 centymetrów wysokości. Znaleziono wówczas tylko 35 ludzkich czaszek. Do chwili obecnej zidentyfikowano jednak aż 350 czaszek, a może być ich znacznie więcej. Jak podaje Raúl Barrera z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH), wieża z czaszek to cylindryczny mur o średnicy 6 metrów, wzniesiony z setek ludzkich czaszek, połączonych zaprawą wapienną i ułożonych w kilku rzędach, co tworzy konstrukcję zbliżoną wyglądem do cembrowiny, czyli obmurowania studni.

Huey Tzompantli w Tenochtitlan (fot. PAU/INAH)
Uczeni są przekonani, że hiszpański kronikarz Andrés de Tapia wspominał w swej relacji właśnie o Huey Tzompantli. Pisał on, że naprzeciwko Wielkiej Świątyni (Templo Mayor) znajdowało się 60-70 bardzo wysokich, oddzielonych od siebie pali, tworzących rodzaj rusztowania, na którym umieszczano głowy zmarłych. Zdaniem ekspertów, cała konstrukcja pochodzi z lat 1481-1502.

Podczas prac wykopaliskowych, na powierzchni platformy i po jej bocznych stronach odkryto ponad 10 000 fragmentów kości, należących przypuszczalnie do co najmniej 221 osób, w większości młodych mężczyzn, których czaszki zostały umieszczone na Huey Tzompantli. Lorena Vázquez Vallín dodała, że ofiary były przeznaczone dla boga Hutzilopochtli, na co wskazuje umiejscowienie Huey Tzompantli w jednej linii z miejscem kultu tegoż bóstwa, które znajdowało się po południowej stronie Wielkiej Świątyni. Specjalistka podkreśliła również, że zgodnie z kosmowizją Mexików, głowa mieściła w sobie tonalli, duchowy składnik istoty ludzkiej, który obdarzał ją życiowymi siłami i był zasilany ciepłem słonecznym. Zatem zapełnianie tzompantli jedynie czaszkami świadczy o wyraźnym związku z bogiem słońca Huitzilopochtli.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz