czwartek, 1 marca 2012

Grób ostatniego inkaskiego władcy?

Oryginalny artykuł: Clue to Inca emperor tomb found (English)

W Ekwadorze znaleziono grób, który może należeć do Atahualpy, ostatniego wodza Inków. Athualpa został pojmany przez Hiszpanów w Cajamarce w Peru i stracony przez uduszenie.

Grobowiec jest częścią ogromnego kompleksu w pobliżu miejscowości Sigchos, na południe od Quito, obejmującego mury, akwedukty oraz budowle z kamienia. Lokalna nazwa tego miejsca - Machay - oznacza 'pochówek' w języku quechua.

Kompleks składa się z prostokątnych pomieszczeń wokół placu o kształcie trapezu. Droga prowadzi do schodów, którego tworzą piramidę, która może być grobowcem Atahualpy. Kanał doprowadza wodę z wodospadu zwanego "inkaską łaznią". Uważa się, że ta część kompleksu stanowiła osobiste pomieszczenia Atahualpy. 

Więcej o Atahualpie (po polsku)

Śmierć Atahualpy Luis Montero, Muzeum Sztuki w Limie (fot. Wikimedia Commons)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz