niedziela, 16 lutego 2014

Miami walczy o prehistoryczne miasto plemienia Tequesta

Oryginalny artykuł: Andres Viglucci Prehistoric village found in downtown Miami. Miami Herald 3.02.2014. Christine Armario Native American site leaves Miami in quandary Phys.org 14.02.2014.

W samym centrum Miami znaleziono pozostałości prehistorycznej zabudowy wzniesionej przez Indian Tequesta, której wiek archeolodzy oceniają na 2 tys. lat. Archeolodzy odkopali 8 dużych kręgów złożonych z regularnych otworów wyciętych w wapiennym podłożu, w które wstawiano pale tworzące podstawową konstrukcję budynku, oraz otwory zgrupowane w dwóch równoległych rzędach, które mogły stanowić fundamenty chodników łączących domostwa. Zdaniem archeologa Boba Carra jest to przykład najstarszej zabudowy miejskiej na wschodzie Ameryki Północnej. 

Miami Circle - podobne stanowisko archeologiczne na południowym brzegu rzeki Miami - zostało ponownie przykryte ziemią, a na jego miejscu wybudowano park miejski z pomnikiem upamiętniającym historię plemienia Tequesta (fot. Wikimedia Commons)

Na stanowisku znaleziono także tysiące artefaktów należących do kultury Tequesta, w tym narzędzia z kości i muszli, oraz pozostałości hotelu Royal Palm z 1897, który dał początek współczesnemu miastu Miami. Znalezione pochówki członków plemienia Tequesta zgodnie z prawem stanu Floryda zostały przeniesione w miejsce, którego lokalizacja nie została podana do wiadomości publicznej.

Większość wioski składała się z krytych strzechą chat, które Indianie Tequesta wznosili wycinając otwory w miękkim wapieniu narzędziami z muszli małż, następnie wkładali w nie sosnowe pale, do których mocowali podłogi, ściany i dachy. Ze względu na stosowane materiały takie jak słoma i drewno do dnia dzisiejszego po budynkach pozostały tylko otwory tworzące w poczerniałej skale 12-metrowe kręgi. Carr szacuje, że w okresie największego rozkwitu wioska mogła liczyć nawet 2 tys. mieszkańców, a jej historia sięga roku 500 p.n.e. Prawdopodobnie rozciągała się na na długości około 400 m wzdłuż rzeki Miami, a potem zawijała dookoła Biscayne Bay.

Niestety wioska znajduje się na dwuakrowej działce na północnym brzegu rzeki Miami, gdzie niebawem w ramach projektu Met Square ma stanąć 34-piętrowy hotel z restauracjami i kinami. Konserwatorzy zabytków stanu Floryda oraz hrabstwa Miami-Dade naciskają na władze miasta, aby rozważyć alternatywne rozwiązania, które umożliwią uratowanie stanowiska archeologicznego, co wymagałoby wprowadzenia zasadniczych i kosztownych zmian do pierwotnego projektu. Deweloper proponuje wycięcie dużego bloku wapienia zawierającego najbardziej interesujące pozostałości archeologiczne i wyeksponowanie go na planowanym skwerze, podczas gdy znalezione przedmioty historyczne zostaną przekazane do muzeum HistoryMiami.

Z kolei archeolodzy i historycy chcieliby zachować stanowisko w całości, zwracając uwagę, że inwestor znał ryzyko kupując 10 lat temu działkę znajdującą się w oznaczonej strefie archeologicznej. Chociaż przez ostatnie 70 lat stanowisko przykrywał asfaltowy parking, archeolodzy od dawna podejrzewali istnienie wioski, ponieważ w okolicy znajdowano prehistoryczne pochówki i śmietniska. Władze stanowe chciałyby nadać stanowisku status Narodowego Zabytku Historycznego, jakim cieszy się Statua Wolności czy Wieża Wolności w Miami,  a nawet wpisać na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO.

Lokalizacja stanowisk Met Square (czerwony) i Miami Circle (żółty) na mapie Miami (mapa: Wikipedia)

Podobna sprawa pojawiła się kilkanaście lat temu, kiedy w 1998 na przeciwległym, południowym brzegu rzeki Carr odkrył Miami Circle - stanowisko z kręgami otworów w ziemi, które archeolodzy zidentyfikowali jako siedzibę rady plemiennej Tequesta lub budynek ceremonialny, także datowany na 2 tys. lat. Z powodu międzynarodowych i lokalnych nacisków inwestor, który planował wybudować tam apartamentowiec, za 27 mln dolarów odsprzedał działkę władzom stanowym, które przekształciły ją w park, zakopując oryginalne stanowisko archeologiczne z powodu braku środków na jego kompletną konserwację.

Ujście rzeki Miami w 1935 (fot. Wikimedia Commons)

Ujście rzeki Miami obecnie (fot. Marc Averette / Wikimedia Commons)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz