środa, 3 maja 2017

Skąd Indianie Hopewell sprowadzali żelazo meteorytowe?

Oryginalny artykuł: Scientists discover origins of Ancient Hopewell culture's meteorite jewellery

Kultura Hopewell, zamieszkująca w latach 200 p.n.e. – 500 n.e. ziemie leżące wzdłuż rzek i strumieni Ameryki Północnej, pozostawiła po sobie piękne artefakty, wykonane z różnych materiałów, w tym miedzi i srebra, a także z żelaza meteorytowego. W 1945 roku, w kopcach grobowych na terenie stanowiska archeologicznego Havana, w stanie Illinois, odkryto 22 paciorki z żelaza meteorytowego. Przez kolejne dziesięciolecia badacze opisywali znalezisko i analizowali skład chemiczny. Jednak samo pochodzenie bardzo rzadko spotykanego żelaza meteorytowego pozostawało tajemnicą. Uczeni nie byli w stanie znaleźć związku pomiędzy artefaktami Indian Hopewell a znanymi meteorytami. W artykule, opublikowanym w Journal of Archaeological Sciences, zespół, którym kieruje Timothy McCoy z National Museum of Natural History, przedstawił wyniki nowych badań, mających rozwiązać zagadkę.

Artefakty z żelaza meteorytowego, znalezione w kopcach grobowych kultury Hopewell
(fot. Journal of Archaeological Science)
Timothy McCoy przekazał, że meteoryty były wykorzystywane przez ludzi od co najmniej pięciu tysięcy lat. Wyrabiano z nich noże, młotki, siekierki, paciorki, a wszystkie te znaleziska dostarczają informacji odnośnie zbierania i użytkowania meteorytów w przeszłości. Badania przeprowadzone przez zespół McCoya wykazały związek pomiędzy żelazem meteorytowym wykorzystywanym w Havana i żelazem meteorytowym odkrytym niedawno w ośrodku Anoka, w stanie Minnesota. Sugerowałoby to, że w jakimś momencie w przeszłości, deszcz meteorów spadł w rejonie rzeki Mississippi, dzięki czemu żelazo meteorytowe stało się dostępne dla Indian Hopewell, zamieszkujących stanowisko Havana. Uczeni przeanalizowali trzy paciorki z Havana i próbki żelaza meteorytowego z Anoka, wydobytego w 1983 roku, określając ich skład chemiczny. Otrzymane rezultaty wskazują na podobieństwa i mogą świadczyć o tym, że paciorki zostały wykonane z żelaza meteorytowego, pochodzącego z Anoka.

Kopce kultury Hopewell w Mound City Group (stan Ohio) (fot. H. Rowe, Wikipedia)
Jak podkreśla Timothy McCoy, przeprowadzone badania rzucają nowe światło na problem społecznej i gospodarczej organizacji w kulturze Hopewell. Wśród uczonych nadal panują dwa różne poglądy na temat wymiany handlowej. Jedni uważają, że sąsiadujące ze sobą wspólnoty wymieniały między sobą surowce, produkty oraz idee. Drudzy sądzą, że indywidualnie udawano się na inne ziemie w poszukiwaniu surowców i powracano do własnych ośrodków. Jednak meteoryty są wyjątkowo rzadkie i trudne do zdobycia. Nie można natrafić na nie tak łatwo, jak, na przykład, na złoża miedzi. Dlatego, zdaniem McCoya, słuszniejszy wydaje się pogląd, który zakłada, że dawne ośrodku kultury Hopewell prowadziły wymianę handlową, wykorzystując w tym celu system rzeczny.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz