poniedziałek, 19 sierpnia 2013

Petroglify z Winnemucca Lake obecnie najstarsze w Ameryce Płn.

Oryginalny artykuł: Oldest dated petroglyphs in North America. Past Horizons 13.08.2013.

Najnowsze badania pokazują, że petroglify wyryte na kilku dużych wapiennych głazach narzutowych na stanowisku Winnemucca Lake w zachodniej Nevadzie mają minimum 10,5 lat, a być może nawet 14,8 tys. lat. Składają się z serii rombów tworzących łańcuch i kilku mniejszych znaków przypominających drzewa lub liście, głęboko wyrzeźbionych twardym kamiennym narzędziem. Wśród innych petroglifów północnoamerykańskich - oprócz wieku - wyróżniają się wielkością i głębokością reliefu. 

Petroglify z Winnemuca Lake (fot. University of Colorado)

Petroglify te były znane badaczom od dziesięcioleci. Aby oznaczyć ich wiek, Larry Benson z University of Colorado at Boulder oraz jego zespół zastosowali kilka metod datowania, w tym badania poziomu wody w basenie Winnemucca Lake (który niegdyś obejmował obecnie wyschnięte jezioro Winnemucca oraz nadal istniejące Pyramid Lake). 

Po lewej nadal istniejące Pyramid Lake, w centrum wyschnięte Winnemucca Lake (fot. Peter Kaminski / Wikmedia Commons)
 
Zdaniem Bensona, przy maksymalnym poziomie badane głazy znajdowały się pod wodą, a więc były niedostępne i petroglify nie mogły powstać w tym okresie. Uważa on, że biała warstwa węglanu na głazach powstała na wskutek wytrącenia wapienia z wód jeziora Winnemucca przy wysokim stanie wód, pokrywając niektóre petroglify. 

Benson pobrał próbki węglanu, w którym petroglify zostały wyryte oraz który je przykrywał. Daty radiowęglowe próbek warstwy węglanowej pod petroglifami wskazują na wiek około 14800 lat. Dane te oraz dodatkowe dane geochemiczne z badań osadów sąsiedniego Pyramid Lake wskazują na to, że wapienne głazy pokryte petroglifami były wystawione na działanie czynników atmosferycznych pomiędzy 14800 a 13200 lat temu oraz ponownie między około 11300 a 10500 lat temu, a więc petroglify mogły powstać w jednym z tych okresów.

Wcześniejszy przedział czasowy odpowiada datom wyznaczonym dla kilku koprolitów ludzkich znalezionych w jaskiniach Paisley Caves w Oregonie - 14400 lat temu. Oprócz koprolitów znaleziono tam także kości koni i wielbłądów, które wyginęły w Ameryce Północnej w okresie przed 13 tys. lat temu. 

Późniejszy przedział czasowy odpowiada datom uzyskanym z drugiego istotnego znaleziska archeologicznego w tym rejonie - człowieka z Jaskini Ducha (Spirit Cave Man) - wiek jego włosów, kości i odzieży został określony na około 10600 lat. Jego szczątki w futrze, mokasynach i całunie uplecionym z materii roślinnej uległy częściowej mumifikacji w płytkim grobie w Jaskini Ducha (Spirit Cave) w Nevadzie.

Zdaniem Bensona petroglify w Long Lake w środkowym Oregonie dotychczas uważane za najstarsze w Ameryce Północnej wykazują podobieństwa do sztuki naskalnej ze stanowiska Winnemucca. Przynajmniej jeden z paneli petroglificznych z Long Lake został przykryty popiołem z erupcji pobliskiego wulkanu Mount Mazama około 6700 lat temu, co dowodzi, że został wykuty przed erupcją.


Publikacja:
  • L.V. Benson, E.M. Hattori, J. Southon, B. Aleck – Dating North America’s oldest petroglyphs, Winnemucca Lake subbasin, Nevada, Journal of Archaeological Science, Volume 40, Issue 12, December 2013, Pages 4466–4476 http://dx.doi.org/10.1016/j.jas.2013.06.022

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz