sobota, 27 grudnia 2014

Ludzie i megafauna jednocześnie zamieszkiwali Florydę na długo przed Clovis

Oryginalny artykuł i wywiad z Jamesem Adovasio: MAI dig suggests human presence at Old Vero Man site. Mercyhurst University 16.12.2014.

Geolog E.H. Sellards, który na początku XX wieku prowadził prace na Florydzie, z pewnością ucieszyłby się na wieść, że dzięki badaniom Instytutu Archeologicznego Mercyhurst (MAI) potwierdzona została jego kontrowersyjna teoria o współistnieniu ludzi i prehistorycznej megafauny około 14 tys. lat temu. Dyrektor MAI dr James Adovasio, który opisuje swoje badania na stanowisku Old Vero Man jako największe paloeindiańskie wykopaliska prowadzone obecnie w Ameryce Północnej, uważa, że odkryte przez jego zespół dowody niepodważalnie wykazały jednoczesną obecność ludzi i późnoplejstoceńskich zwierząt.

Na stanowisku Old Vera Man znaleziono kości zwierzęce wstępnie zidentyfikowane jako należące do wymarłych gatunków wilka strasznego i jakiegoś wielbłądowatego (fot. Mercyhurst University).

MAI rozpoczął wykopaliska w zeszłym roku na zaproszenie Komitetu ds. Stanowisk z Epoki Lodowej Old Vero (OVIASC) - grupy obywatelskiej, której celem jest wpisanie Vero na listę najważniejszych stanowisk archeologicznych. OVIASC odegrał zasadniczą rolę w pozyskaniu funduszy potrzebnych na pierwszy sezon wykopalisk, który trwał od stycznia do maja 2014 i rozpocznie się ponownie w styczniu 2015.

www.oviasc.org (rys. Dann Jacobus)

Chociaż w trakcie pierwszej tury wykopalisk nie znaleziono ludzkich szczątków, znaleziono artefakty zdaniem Adovasio świadczące o obecności ludzi, w tym spalone kości, niektóre ze śladami nacięć. Uważa on, że dzięki rygorystycznym procedurom badawczym i nowym technologiom, które umożliwiają bardzo precyzyjne zrozumienie geologii stanowiska, można z dużą pewnością stwierdzić, że Sellards miał rację. 

Kieł mamuta lub mastodonta, prawdopodobnie z nacięciami wykonanymi ręką ludzką, znaleziony w 1916 przez E.H. Sellarda na stanowisku Vero (fot. E.H. Sellard / Wikimedia Commons)

Ponadto datowanie radiowęglowe gleby, w której znaleziono 170 gatunków roślin i zwierząt, wykazało, że stanowisko pochodzi sprzed 13-14 tys. lat, co czyni Vero najstarszym na Florydzie stanowiskiem archeologicznym, które nie znajduje się obecnie pod wodą, i jednym z najstarszych na całym południowym wschodzie kontynentu. 

Według Adovasio znaleziono także warstwę gleby sprzed około 19 tys. lat, na której skoncentrują się wysiłki zespołu w styczniu. Jeśli w tej warstwie także znajdzie się jakiś materiał kulturowy, stanowisko stanie się jednym z najstarszych w obu Amerykach. 

Zdaniem Adovasio najnowsze odkrycia są istotne nie tylko dla miejscowej ludności, ale wnoszą cenny wkład w debatę na temat pierwszych mieszkańców kontynentu.  Stanowiska należące do pierwszej zidentyfikowanej w Ameryce kultury, czyli Clovis, są datowane na około 11200-11500 lat radiowęglowych. Ale począwszy od lat 70-ych zaczęło odkrywać stanowiska wcześniejsze niż Clovis, np. Meadowcroft Rockshelter w Pensylwanii, Monte Verde w Chile, czy Gault w środkowym Teksasie, co pokazuje, że kultura Clovis nie była pierwsza.

Adovasio i jego współpracownicy (C. Andrew Hemmings, A. E. Marjenin, F. J. Vento i A. Vega) przestawili pierwsze wyniki swoich badań na 71-szej Konferencji Archeologicznej Południowego Wschodu w Greenville w wystąpieniu pt. “The Old Vero Man Site: Current Investigations Suggest Pleistocene Human Occupation" (Stanowisko Old Vero Man: najnowsze badania wskazują na obecność ludzi w plejstocenie".   

Dalsze badania mają wykazać relacje między populacją ludzką a miejscową florą i fauną. Znaleziony materiał roślinny i zwierzęcy, w tym kość wstępnie zidentyfikowana jako kość wymarłego wilka strasznego, jest obecnie badany w laboratoriach archeologicznych Uniwersytetu Mercyhurst. MAI współpracuje także ze specjalistami z Florida Atlantic University, którzy mają zbadać starożytne DNA znalezione na stanowisku, co pomoże odtworzyć krajobraz Florydy pod koniec ostatniego zlodowacenia.

Artystyczna wizja spotkania człowieka z Vero z niedźwiedziem jaskiniowym. W: Stanley J. Olsen. 1959. Fossil Mammals of Florida. Florida Geological Survey Special Publication No. 6.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz