środa, 23 marca 2016

Ślady wczesnego osadnictwa w Kostaryce

Oryginalny artykuł: 12000-year-old archaeological sites discovered in Costa Rica

Już w 2006 roku, pod nadzorem Narodowej Komisji Archeologicznej (National Archaeological Commission - CAN), rozpoczęto wykopaliska w rejonie Siquirres (Kostaryka), na obszarze obejmującym około 1 018 hektarów. Jednak dopiero teraz przystąpiono do wydobywania i zbierania wszystkich znalezionych artefaktów. Datowanie radiowęglowe przedmiotów wykazało, że pochodzą one z okresu paleoindiańskiego, obejmującego lata 15 000 - 7 000 p.n.e.

Artefakty znalezione w rejonie Siquirres (fot. Mayela Lopez)
Po obu stronach rzeki Reventazón, archeolodzy zlokalizowali pozostałości 66 ludzkich osad, gdzie odkryto petroglify, kamienne narzędzia, ceramikę, sprzęt do gotowania, ślady domostw i dróg lub ścieżek.

Prace wykopaliskowe na terenie Pascua, La Alegria de Siquirres (fot. Mayela Lopez)
Natrafiono też na narzędzia wykorzystywane podczas zbieractwa i polowań, a także na przedmioty wskazujące na zajmowanie się rolnictwem na niewielką skalę.

Ceramika odkryta w rejonie Siquirres (fot. Mayela Lopez)
Znaleziska, datowane na 12 200 lat, stanowią najstarsze jak do tej pory świadectwa wczesnego osadnictwa w tym regionie. Większość artefaktów zostanie przetransportowana do Muzeum Narodowego w Kostaryce, chociaż niektóre przedmioty - ze względu na swe rozmiary i ciężar - pozostaną na miejscu, gdzie powstanie specjalne centrum kulturowe.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz