piątek, 22 lipca 2016

Eksploracja jaskiń na wyspie Mona (Karaiby)

Oryginalny artykuł: Cave discoveries shed new light on Native and European religious encounters in the Americas

Właśnie zakończył się tegoroczny sezon prac prowadzonych na wyspie Mona (Karaiby) przez grupę badaczy angielskich i portorykańskich, którą kierują archeolodzy dr Jago Cooper (z British Museum) i dr Alice Samson (z University of Leicester). Najnowsze odkrycia dostarczają znaczących dowodów na temat dialogu religijnego pomiędzy rdzenną ludnością a pierwszymi Europejczykami, którzy dotarli na wyspę.

Wyspa Mona (fot. University of Leicester)
Wyspa Mona, zamieszkiwana w czasach prekolumbijskich przez Arawaków i Tainów, leżąca na trasie prowadzącej przez Atlantyk z Europy do Ameryki, była wspominana przez Krzysztofa Kolumba w relacji z jego drugiej wyprawy w 1494 roku. Wyspa wyróżnia się ogromną ilością jaskiń i pod tym względem jest jednym z miejsc na świecie, gdzie odnotowano największą liczbę jaskiń przypadających na kilometr kwadratowy. W ramach projektu badawczego, od 2013 roku, przeprowadzono eksploracje około 70 systemów jaskiń, gdzie z dala od wejścia, w mrocznych komnatach, zachowały się tysiące różnorodnych motywów ikonograficznych, związanych z systemem wierzeń ludności indiańskiej.

Motywy indiańskie w jednej z jaskiń (fot. University of Leicester)
Usytuowanie wyspy sprawiło, że tamtejsze wspólnoty najwcześniej odczuły wpływy europejskie w krytycznym okresie transformacji. W artykule, opublikowanym w czasopiśmie Antiquity, badacze zwracają uwagę na kształtowanie się kulturowej tożsamości na Karaibach, gdyż nowe odkrycia podają w wątpliwość opisy historyczne.

Motywy zachowane na ścianie jednej z jaskiń (fot. University of Leicester)
Okazało się bowiem, że w komnatach w głębi jaskiń zachowało się również dużo zdań i komentarzy, spisanych językami łacińskim i hiszpańskim we wczesnym okresie kolonialnym. W zdumiewającej jaskini, opisywanej przez autorów, znajduje się ponad 30 tekstów, które podają daty i imiona osób, a symbole chrześcijańskie zostały zamieszczone w tych samych, odległych i połączonych komnatach, gdzie widnieją motywy indiańskie.

Symbole chrześciajńskie w jaskini (fot. University of Leicester)
Jago Cooper i Alice Samson podkreślają, że ostatnie znaleziska rzucają nowe światło na  kontakty populacji indiańskiej z pierwszymi Europejczykami, a opis duchowego spotkania dostarcza rzadkiego i bardzo osobistego wglądu do rozwoju międzykulturowego i religijnego we wczesnym okresie kolonialnym.

Motywy ikonograficzne w jaskini na wyspie Mona (fot. University of Leincester)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz