piątek, 6 lutego 2015

Łowcy-zbieracze wynaleźli ceramikę, żeby jeść ryby

Scientists reveal fishy cooking habits of North American hunter-gatherers. Phys.org 3.02.2014.

Archeolodzy z University of York i Queens College (City University New York) uważają, że najstarsza ceramika w północno-wschodniej części Ameryki Płn. była używana przez łowców-zbieraczy główie do gotowania, przechowywania i spożywania ryb w sytuacjach społecznych. Badając, jak produkcja ceramiki rozwinęła się w tym regionie 3 tys. lat temu, naukowcy doszli do wniosku, że zastosowanie ceramiki nie było po prostu adaptacją związaną z rosnącym spożyciem pewnych określonych gatunków dzikich roślin i zwierząt, jak dotychczas uważano.

Najnowsze badania pokazują, że to czynniki społeczne były przyczyną wprowadzenia i rozpowszechnienia ceramiki. Chociaż społeczności łowiecko-zbierackie w północno-wschodniej Ameryce Płn. spożywały wiele różnych pokarmów roślinnych i zwierzęcych, jednak ceramiki używano głównie do przetwarzania ryb i produkcji tranu. Pokazuje to, że to właśnie połowy zwierząt wodnych pozwoliły na zainwestowanie czasu i siły roboczej w wytwarzanie ceramiki, ponieważ ryby stały się cennym towarem wymiennym, który był spożywany w trakcie uroczystości w spolecznościach łowiecko-zbierackich.
 
Naczynie ze stanowiska Peace Bridge w Ontario (fot. Archaeological Services)

Przeprowadzono analizę pozostałości organicznych na 133 naczyniach z 33 wczesnych stanowisk ceramicznych w północno-wschodniej Ameryce Płn., w tym pomiary zawartości izotopów węgla i azotu w celu identyifkacji lipidów, w szczególności biomarkerów wodnych. Wyniki pokazują znaczną obecność organizmów wodnych w większości próbek, co potwierdza, że służyły do przetwarzania owoców morza i ryb słodkowodnych oraz przygotowania i przechowywania tranu.

Zdaniem dr Karine Taché, profesor antropologii w Queens College, która przeprowadziła te badania na Uniwersytecie w York w ramach projektu Unii Europejskiej im. Marie Skłodowskiej-Curie, te wczesne stanowiska ceramiczne były ważnych punktem sezonowych spotkań grup łowiecko-zbierackich, co zacieśniało między nimi więzi, sprzyjając współpracy przy ekspolatacji zasobów wodnych i tworząc sprzyjający kontekst społeczny do wspólnego przygotowania i konsupcji ryb.

Według dra Olivera Craiga, wykładającego archeologię na Uniwersytecie w York, w kontekście podobnych wyników z innych części świata, takich jak Japonia, północna Europa i Alaska, ich badania wskazują na bliski związek między rybołówstwem a wprowadzeniem ceramiki w społeczeństwach łowiecko-zbierackich. Pokazują także ogromny potencjał tej metody badawczej, czyli analizy pozostałości organicznych, która pozwala bezpośrednio odpowiedzieć na często stawiane pytanie, dlaczego ludzie zaczęli wytwarzać naczynia.


Publikacja:

  • Cooperative harvesting of aquatic resources triggered the beginning of pottery production in north-eastern North America, journals.cambridge.org/aqy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz