poniedziałek, 18 maja 2015

Nowe odkrycia w Mateo Salado (Peru)

Oryginalny artykuł: Mas de medio centenar de entierros prehispanicos encuentran en huaca Mateo Salado

Od kilku lat specjaliści Ministerstwa Kultury w Peru prowadzą prace wykopaliskowe na terenie stanowiska archeologicznego Mateo Salado w prowincji Lima. Ostatnio odkryto ponad pięćdziesiąt pochówków, należących do przedstawicieli kultury Ychsma i pochodzących z okresu zwanego horyzontem średnim późnym, przypadającym na czasy dominacji Inków. Kompleks Mateo Salado obejmuje pięć budowli piramidalnych huacas, oznaczonych literami od A do E. Jak podaje kierujący projektem Pedro Espinoza, tak spora ilość pochówków odnaleziona w piramidzie E nie była aż tak wielkim zaskoczeniem, gdyż huacas, stanowiące miejsca kultu, były bardzo często wykorzystywane w celach grzebalnych, szczególnie w czasach, gdy ludność Ychsma została wchłonięta przez imperium Tawantinsuyu.

Zawiniątko grobowe znalezione w Mateo Salado (fot. Andina)
Pochówki zostały umieszczone w otworach na planie koła. W przypadku osób dorosłych ciała znajdowały się w pozycji siedzącej, zgiętej, a w przypadku dzieci – w pozycji rozciągniętej. W owym czasie bardzo często zawiniątka układano też w pozycji wyprostowanej, podtrzymywane przez rodzaj pionowego rusztowania z trzciny, umieszczanego po obu stronach. Na najbardziej wypracowanych zawiniątkach układano wykonaną z tkaniny głowę, do której dodawano oczy i usta wykonane z ziaren, kawałków muszli mięczaków lub metalowych plakietek.

Naczynia ceramiczne znalezione w Mateo Salado (fot. Andina)
Zdaniem Espinozy większość pochówków należy do osób o niskim statusie społecznym. Jedynie w jednym przypadku zawiniątko grobowe mogłoby odpowiadać osobie zajmującej średnią pozycję. Wśród przedmiotów towarzyszących zmarłym znajdowały się głównie naczynia ceramiczne, narzędzia rolnicze i przybory tkackie. Zostały one ułożone w półokręgu, przed zawiniątkami grobowymi. Na szczególną uwagę zasługują gliniane, delikatnie zdobione piruros (wrzeciona z przęślikami) i kilka malowanych naczyń.

Piruros znalezione w pochówkach w Mateo Salado (fot. Andina)
Chociaż badacze są pewni, że niemal wszystkie odkryte pochówki Ychsma pochodzą z czasów prekolumbijskich, to prawdopodobnie jeden może przypadać na pierwsze lata epoki kolonialnej, gdyż zwłoki zostały ułożone w pozycji rozciągniętej, a wyprawa grobowa jest bardzo skromna, które to cechy były typowe dla tego właśnie okresu.

Naczynie znalezione w jednym z pochówków (fot. Andina)
Innym ciekawym odkryciem są schody ceremonialne, na które natrafiono w budowli piramidalnej A. Pedro Espinoza wyjaśnił, że piramidy Ychsma wykazują kilka faz konstrukcyjnych, podczas których dokonywano zmian i na wcześniejszej budowli wznoszono kolejną. Schody znajdują się na szczycie i zostały pokryte materiałem z późniejszego okresu. Specjaliści podkreślają, że kolor żółtej ochry, którym udekorowano schody symbolizował świętość tego miejsca.

Schody ceremonialne odkryte w budowli piramidalnej A (fot. Andina)
Podczas dalszych prac wykopaliskowych na terenie stanowiska Mateo Salado archeolodzy chcą skoncentrować się na murach i drogach oraz na badaniu pozostałych budowli piramidalnych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz