niedziela, 10 maja 2015

W Lambayeque odkryto świątynię sprzed 1900 lat

Oryginalny artykuł: Lambayeque: hallan templo de 1900 anos de antiguedad

Podczas prac wykopaliskowych w regionie Lambayeque grupa archeologów natrafiła na budowlę wzniesioną z adobe (cegły suszonej na słońcu), pochodzącą sprzed 1900 lat i stanowiącą świątynię lub platformę wykorzystywaną w celach ceremonialnych. Tego ważnego odkrycia dokonano w centralnej części kompleksu archeologicznego Mata Indio, zajmującego obszar około 500 hektarów, leżący pomiędzy doliną a pustynnymi ziemiami dystryktu Zaña

Wewnątrz budowli, pomalowanej w kolorze białym i żółtej ochry, zarejestrowano świadectwa z wczesnego okresu kultury Moche. Konstrukcja ma 60 metrów długości i 40 metrów szerokości. Dokoła niej znajdują się: kanał, cmentarzysko i miejsca o charakterze publicznym, wykorzystywane przez mieszkańców.

Mury dawnej budowli w Mata Indio (fot. Wilfredo Sandoval)
Odkrycia dokonano w ramach projektu “Poblaciones Mochica del Valle de Zaña”, którego celem jest zbadanie pozostałości kultury Moche w tej części regionu. Wykopaliska najpierw odsłoniły znajdujące się na mniejszej głębokości pochówki związane z kulturami  Lambayeque i Chimú. Na głębokości połowy metra badacze znaleźli przedmioty z metalu i fragmenty ceramiki z okresu Cupisnique i Gallinazo, a także ofiarę złożoną z dziesięciu lam.

Kierujący projektem badawczym Walter Alva, dyrektor Muzeum “Tumbas Reales de Sipán”, jest zaniepokojony faktem, że kompleks archeologiczny Mata Indio jest niszczony przez złodziei huaqueros, których działalność prowadzi do utraty cennych informacji, niemożliwych już do odzyskania.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz