niedziela, 20 września 2015

Kamienne narzędzia sprzed 10 000 lat odkryte w Redmond (USA)

Oryginalny artykuł:  10000-year-old stone tools unearthed in Redmond

W pobliżu promenady przy Redmond Town Center, podczas standardowego rozpoznania archeologicznego terenu przed przystąpieniem do budowy, odkryto ponad 4000 kamiennych narzędzi wykonanych zgodnie z tradycją odłupkową, skrobaków i ostrzy wyrzeźbionych co najmniej 10 000 lat temu przez najwcześniejszych mieszkańców tego regionu. Kierujący pracami archeolog Robert Kopperl z SWCA Environmental Consultants przekazał, że jest to najstarsze na nizinach Puget Sound stanowisko z kamiennymi narzędziami. Już wcześniej Kopperl i jego współpracownicy opublikowali wyniki wstępnej analizy w czasopiśmie PaleoAmerica. Tydzień temu natomiast przedstawili swe znaleziska podczas prezentacji sponsorowanej przez Redmond Historical Society. Tereny nad brzegiem Bear Creek, dopływie rzeki Sammamish, były bardzo dobrym miejscem na zorganizowanie obozowiska, gdzie możną było wyrabiać kamienne narzędzia i skąd prawdopodobnie wyruszano na połowy ryb i polowania na zwierzynę, gdyż dzięki analizie chemicznej jednego z narzędzi ustalono, że tamtejsza ludność żywiła się bizonami, jeleniami, niedźwiedziami i łososiami.

Mapka przedstawiająca miejsce prowadzenia wykopalisk
(źródło: Garland Potts, The Seattle Times)
Robert Kopperl przypomniał, że pierwsze badania na tym terenie rozpoczęto już w 2009 roku, jednak wówczas natrafiano jedynie ma mało znaczące przedmioty, znajdujące się tuż pod powierzchnią ziemi. Jednak kiedy zaczęto kopać głębiej, pojawiła się warstwa torfu, który dzięki analizie radiowęglowej okazał się pozostałością dawnego bagna i liczył co najmniej 10 000 lat. Zdano sobie wówczas sprawę ze znaczenia znaleziska. Podczas kolejnych sezonów wykopaliskowych odkryto mnóstwo narzędzi i ich fragmentów. Ponieważ znajdowały się one pod warstwą torfu, którego nikt nie ruszał od tysiącleci, stało się oczywiste, że muszą być starsze, co potwierdziło datowanie metodą węgla radioaktywnego. Do najbardziej niezwykłych artefaktów z Bear Creek należą dwa ostrza o bardzo rzadko spotykanej wklęsłej podstawie i różniące się od ostrzy charakterystycznych dla tradycji Clovis. Kopperl uważa, że narzędzia mogą stanowić wcześniejszy styl, który jeszcze nie jest dobrze rozpoznany.

Kamienne ostrza odkryte w Redmond Town Center
(fot. SWCA Environmental Consultants)
Na ziemiach zachodniego stanu Waszyngton zachowało się niewiele miejsc z pozostałościami archeologicznymi datowanymi na 10 000 lat lub więcej. W pobliżu Sequim odkryto kości mastodonta sprzed 12 000 lat, a na Wyspie Orcas natrafiono na szczątki prehistorycznego bizona, pochodzące mniej więcej z tego samego okresu. Nie znaleziono tam jednak żadnych narzędzi kamiennych. Natomiast na wschód od Gór Kaskadowych odkryto kilka miejsc z narzędziami datowanymi na 12 000 – 14 000 lat. Jest zatem oczywiste, że ziemie te były zamieszkiwane od czasów, gdy ustąpiły lodowce, choć nadal wiele tajemnic otacza najwcześniejszych mieszkańców tego regionu.

Archeolodzy podczas prac w Redmond Town Center
(for. SWCA Environmental Consultants)
Lodowce pokrywające obszar Redmond ustąpiły około 10 000 lat temu, pozostawiając Jezioro Sammamish, którego bagniste brzegi sięgały znacznie dalej niż dzisiaj. Dominowały lasy sosnowe zamiast obecnych jodłowych. Wykopaliska prowadzone w latach 60-tych XX wieku na terenie Parku Marymoor, na południe od Bear Creek, dostarczyły licznych dowodów życia ludzi około 5000 lat temu. Allyson Brooks z Washington State Historic Preservation Office podkreśliła, że większość rzek i tras wodnych była przypuszczalnie wykorzystywana i zajmowana przez pierwszych rdzennych Amerykanów tak samo, jak później przez białych osadników i obecnych mieszkańców.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz