sobota, 24 września 2016

Nowe odkrycia związane z kulturami Lambayeque i Mochica

Oryginalny artykuł: Descubren "Templo Quemado" de la cultura Lambayeque en Luya

Podczas ostatniego sezonu prac prowadzonych na terenie kompleksu archeologicznego Cerro Luya (pomiędzy dolinami Chancay i La Leche, 25 km od miasta Chiclayo, Peru) natrafiono na ważne świadectwa kultur Lambayeque i Mochica. Walter Alva, dyrektor Muzeum Tumbas Reales de Sipán podkreślił, że na szczególną uwagę zasługuje odkrycie świątyni, pochodzącej z lat 900-1200 n.e. i znajdującej się w centralnej części skalistego wzniesienia, po wschodniej stronie stanowiska. Wykopaliska pozwoliły odsłonić fragment rampy wejściowej i platformy schodkowe. Główny ołtarz, którego druga faza konstrukcyjna przypada na okres rozkwitu kultury Lambayeque i który jest zorientowany na linii wschód-zachód, został całkowicie spalony już w czasach prekolumbijskich, a przyczyny pożaru stanowią przedmiot badań. Walter Alva uważa, że spalenie świątyni mogło być związane z zachodzącymi zmianami społecznymi bądź z jej rytualnym zniszczeniem jako miejsca o charakterze sakralnym.

Prace wykopaliskowe w Cerro Luya (fot. Andina)
Z czasów kultury Lambayeque pochodzą też pozostałości budowli będących warsztatami rzemieślników. Archeolodzy znaleźli piec do wytopu metalu, świadczący o wykorzystywaniu miedzi do wyrobu uzbrojenia, narzędzi i ozdób, co jednocześnie dowodzi, że miejsce to było zamieszkiwane przez znaczącą populację.

Na terenie tego samego stanowiska archeologicznego odkryto też ślady kultury Mochica, a mianowicie grobowiec, w którym pochowano młodego mężczyznę. Przy jego szczątkach znajdowały się niewielki dzban z rytą dekoracją i figurka ceramiczna przedstawiająca ludzką postać i stylistycznie przypominająca podobne znaleziska z innych sektorów Sipán.

Edgar Bracamonte, kierujący tym projektem badawczym zaznaczył, że miejsce to pozostawało przez wiele lat zapomniane, a okazało się bardzo ważne, gdyż natrafiono tam na świadectwa różnych kultur prekolumbijskiego Peru.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz