czwartek, 8 września 2016

Odkrycie pochówków w Chotuna-Chornancap

Oryginalny artykuł: Hallan entierros prehispanicos con posibles sacrificios de ninos

Na terenie kompleksu ceremonialnego Chornancap, w północnym regionie Lambayeque, peruwiańscy archeolodzy natrafili na kilkanaście pochówków prekolumbijskich. Odkrycia dokonano podczas wykopalisk prowadzonych w ramach Projektu Chotuna-Chornancap, podjętego przez Unidad Ejecutora 005 Naylamp z Ministerstwa Kultury. Pracami kieruje archeolog Carlos Wester La Torre, który przekazał, że pochówki datowane są na XV-XVI w. n.e. i pochodzą z czasów kultury Chimú-Inca.

Prace wykopaliskowe na terenie kompleksu ceremonialnego Chotuna-Chornancap
(fot. Unidad Ejecutora 005)
Pochówki zawierają szczątki kobiet i mężczyzn, których ciała, ułożone na plecach, umieszczono w długich i wąskich fosach. Zdaniem ekspertów, zniekształcenia widoczne w przypadku niektórych szkieletów wskazują na rytuały i przypuszczalnie część z tych osób została złożona w ofierze podczas poświęcania kompleksu ceremonialnego.

Jeden z pochówków na terenie Chotuna-Chornancap (fot. Unidad Ejecutora 005)
Carlos Wester La Torre podkreśla, że na szczególną uwagę zasługują pochówki sześciorga dzieci, których szczątki umieszczono parami, na niewielkiej głębokości, na krańcach północnym, wschodnim i zachodnim obszaru grzebalnego. Dwójka dzieci w części zachodniej została w sposób zamierzony pozbawiona stóp, co zdaniem badaczy mogłoby wskazywać na pełnienie przez nie funkcji strażników pozostałych grobów.

Kompleks ceremonilany Chotuna-Chornancap (fot. Unidad Ejecutora 005)
W centrum kompleksu złożono natomiast najważniejszą osobę, której towarzyszyły dary ofiarne, szczególnie ceramika. Naczynie o kształcie flaszowatym przedstawia głowę mężczyzny przeżuwającego liście koki, czyli tak zwanego coquero. Inne naczynie ma formę stojącej postaci męskiej, niosącej kokę na plecach i z zaznaczonym uśmiechem na twarzy.

Centralny pochówek z naczyniami ceramicznymi (fot. Unidad Ejecutora 005)
Nowe odkrycia dowodzą, że świątynia Chornancap (gdzie w 2012 roku odkryto grobowiec kapłanki) stanowiła świętą przestrzeń i odgrywała znaczącą rolę w życiu ceremonialnym, stając się miejscem odprawiania złożonych rytuałów.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz