środa, 17 kwietnia 2013

Majański system gromadzenia i oczyszczania wody

Oryginalny artykuł: Research Holds Revelations About an Ancient Society's Water Conservation, Purification. Science Daily 9.04.2013.

Badania na majańskim stanowisku Medicinal Trail w północno-zachodnim Belize pokazują, że społeczności zamieszkujące małe, prowincjonalne miejscowości także budowały zbiorniki retencyjne i wykorzystywały naturalne metody oczyszczania wody. Badania Jeffrey'a Brewera, doktoranta na Wydziale Geografii Uniwersytetu Cincinnati, zatytułowane "Prowincjonalna hydrologia: mapowanie miejscowości Medicinal Trail w północno-zachodnim Belize" to kolejny element wieloletnich badań UC nad cywilizacją Majów. 

Stanowisko Medicinal Trail, zamieszkiwane głównie w okresie klasycznym (250-900 n.e.), funkcjonowało jako wiejska społeczność na peryferiach starożytnego majańskiego miasta La Milpa. Ta nieduża miejscowość nie może się poszczycić monumentalną architekturą i gęstym zaludnieniem charakterystycznym dla dużych ośrodków majańskich, ale mimo to znaleziono tam podobne - choć na mniejszą skalę - spadki terenu, sztuczne tarasy i zbiorniki wodne, które były wykorzystywane w gospodarce wodnej i rolnictwie. Odkrycie sztucznych zbiorników wodnych - zagłębień terenu wyłożonych gliną i tworzących wodoszczelny basen - pokazuje, jak Majowie w porze deszczowej od grudnia do wiosny zbierali wodę, co pozwalało im przetrwać trwającą pozostałe pół roku  porę suchą. 

Zdaniem Brewera Majowie ponadto kontrolowali florę zbiorników wodnych, ponieważ lilie wodne i inne gatunki roślin w naturalny sposób oczyszczają wodę. Majowie o tym wiedzieli i korzystali z tego, czerpiąc wodę ze zbiorników retencyjnych w okresach, kiedy praktycznie nie było żadnych opadów. Bez tego małe, odległe miejscowości byłyby zależne od większych centrów, które posiadały duże systemy retencyjne.

Kolejne etapy projektu badawczego obejmą zakończenie tworzenia komputerowej mapy 2 tysięcy punktów topograficznych, określającej odległości oraz wzniesienie terenu w stosunku do zasobów wodnych, populacji i budynków. 

Aguada (sztuczny zbiornik wodny) w Caracol w Belize

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz