niedziela, 6 lipca 2014

W Salwadorze znaleziono pochówki w pozycji siedzącej sprzed 1600 lat

Oryginalny artykuł: Three Skeletons at Least 1,600 Years Old Found in El Salvador. Latin American Herald Tribune 6.07.2014. Skeletons found in El Salvador shed light on early human settlements. Raw Story 4.07.2014.

W Salwadorze odkryto trzy prawie kompletne i dobrze zachowane szkielety sprzed około 1600 lat, w tym dwa pochowane w pozycji siedzącej ze skrzyżowanymi nogami, trzeci w pozycji horyzontalnej. Szczątki zostały odkryte w kwietniu na stanowisku archeologicznym Nueva Esperanza w prowincji San Salvador, gdzie już w 2007 znaleziono jeden szkielet. Wstępne badania przeprowadzone przez archeologa Oscara Camacho wskazują, że należały do dwóch osób dorosłych w wieku 25-35 lat i dziecka 7-9 lat, którzy zostali pogrzebani z darami ofiarnymi w postaci glinianych naczyń w brązowe i czerwone pasy.

Szczątki z Nueva Esperanza pochowane w pozycji siedzącej (fot. AFP)

Zdaniem japońskiego archeologa Akiry Ichikawa - koordynatora badań - interesującym aspektem tego znaleziska jest fakt, że dwa z trzech szkieletów zostały pochowane w pozycji siedzącej ze skrzyżowanymi nogami, podobnie jak szczątki znalezione kilka lat temu na stanowiskach archeologicznych w Kaminaljuyu w Gwatemali i Teotihuacan w Meksyku - dwóch ważnych ośrodkach władzy w starożytnej Mezoameryce. Tak więc Ichikawa widzi konieczność przeprowadzenia dalszych badań w celu ustalenia, czy istnieje jakiś związek między tymi ośrodkami a kulturą ludzi, których szczątki znaleziono w Nueva Esperanza.

Ponadto w 2009 podobny pochówek znaleziono w ruinach Tazumal w prowincji Santa Ana graniczącej z Gwatemalą, ale w przeciwieństwie do szczątków z Tazumal, szkielety z Nueva Esperanza zachowały się w doskonałym stanie dzięki temu, że zostały zakonserwowane przez popiół wulkaniczny, pochodzący z gigantycznej erupcji około V-VI w., która przykryła osadę nadmorską, niegdyś zajmującą się prawdopodobnie produkcją soli i rybołówstwem.

Zdaniem Ichikawy znalezisko otwiera nowy rozdział w salwadorskiej archeologii, która do tej pory skupiała się na ośrodkach ceremonialnych, natomiast teraz można się spodziewać innego rodzaju znalezisk, ponieważ dwumetrowa warstwa popiołu wulkanicznego z pewnością skrywa bogactwo informacji na temat życia codziennego dawnych mieszkańców Nueva Esperanza.

Szczątki są obecnie badane w departamencie archeologii Narodowego Muzeum Antropologii w San Salvador. Do badań pobrano ząb i fragment żebra, aby określić płeć, dokładny wiek oraz szczegóły dotyczące ich stylu życia, diety i przebytych chorób.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz