czwartek, 9 kwietnia 2015

Prace archeologiczne na ziemiach stanu Nayarit (Meksyk)

Oryginalny artykuł: Develan notable desarrollo cultural en la zona nuclear costera Aztatlan

W 2014 roku, podczas pierwszego sezonu projektu, poświęconego północno-zachodniej równinie przybrzeżnej stanu Nayarit (Meksyk), zlokalizowano aż 57 miejsc ze świadectwami archeologicznymi z czasów prekolumbijskich. Znajdują się one na obszarze pomiędzy rzekami Grande de Santiago i San Pedro Mezquital. Kierujący projektem archeolog Mauricio Garduño Ambriz z Centrum INAH Nayarit przekazał, że natrafiono na pozostałości 53 ośrodków o charakterze mieszkalnym, dwa miejsca z zachowanymi petroglifami i jedną niewielką grotę o przeznaczeniu ceremonialnym w Cerro de Peñas. Konfiguracja przestrzenna owej groty jest bardzo zbliżona do jaskini Tatéi Haramara, sanktuarium współczesnych Indian Wixaritari (Huicholi), znajdującego się na wybrzeżu Pacyfiku, w gminie San Blas. Stanowi mityczny archetyp, związany ze stworzeniem wód pierwotnych i formowaniem się niebiańskich węży, które przenoszą deszczowe chmury w różne strony świata.

Niziny rozpościerające się wzdłuż rzek Grande de Santiago i San Pedro Mezquital
(fot. Mauricio Garduño Ambriz, Centrum INAH Nayarit)
Poza tym, w Cerro El Tesorero zlokalizowano znaczne złoża chalcedonu, surowca szeroko wykorzystywanego na przestrzeni swych dziejów przez przedstawicieli kultury Aztatlán, zamieszkujących wybrzeże obecnego północnego stanu Nayarit i południowego stanu Sinaloa. Mauricio Garduño Ambriz zaznaczył, że w ostatnich latach nizinny krajobraz uległ zmianie w wyniku prac rolniczych i budowy infrastruktury (drogi, kanały irygacyjne itp.), co pozwoliło na odkrycie materiału archeologicznego, reprezentatywnego dla różnych okresów zamieszkania tych terenów w okresach klasycznym i postklasycznym. 

Mapa centralnego wybrzeża Nayarit, pochodząca z 1772 roku.
Plan Senticpac i Yscuintla
(fot. Mauricio Garduño Ambriz, Centrum INAH Nayarit)
Podczas prac rozpoznawczych zebrano próbki ceramiki, której datowanie wskazuje na długą sekwencję zamieszkania, od końca okresu formatywnego (0-150/200 n.e.) do środkowego okresu postklasycznego (850/900 - 1350 n.e.). Już wstępne badania sugerują, że niziny te były gęsto zaludnione w okresie epiklasycznym, a poszczególne osady były w okresie postklasycznym  zgrupowane wokół najważniejszych stolic regionalnych Aztatlán (Amapa, Coamiles, Las Animas i La Laguna), położonych na centralnym wybrzeżu Nayarit, co umożliwiło gospodarczą i handlową ekspansję kultury Aztatlán

Fragmenty ceramiki kultury Aztatlán  z okresu postklasycznego
(fot. Mauricio Garduño Ambriz, Centrum INAH Nayarit)
Jak podkreśla Garduño Ambriz, złożone procesy interakcji i globalizacji kulturowej, charakteryzujące społeczności Mezoameryki w okresie postklasycznym - obejmujące również grupy ludności z odległych obszarów kulturowych, jak południowo-zachodnia część obecnych Stanów Zjednoczonych lub Gran Nikoya - nie mogą być w pełni rozważane bez uwzględnienia aktywnego uczestnictwa grup Aztatlán w zachodzących procesach społecznych, politycznych i ekonomicznych.

Odnalezione na terenie Nayarit figurki antropomorficzne z okresu klasycznego i postklasycznego
(fot. Mauricio Garduño Ambriz, Centrum INAH Nayarit)
Archeolog zwrócił też uwagę, że na przybrzeżnych ziemiach Aztatlán miał miejsce znaczący, nieprzerwany i progresywny rozwój kulturowy. Do cech, uważanych tradycyjnie za najbardziej charakterystyczne w przypadku kultury Aztatlán, należą wtórne pochówki w urnach, które pojawiają się w okresie epiklasycznym (fazy Amapa i Baluarte, 500-800/850 n.e.), zarówno na północy stanu Nayarit, jak i na południu stanu Sinaloa, w miejscach takich, jak La Presa i Chametla, czy też doliny rzek Acaponeta i Baluarte. Z drugiej strony, ważne wzory o charakterze symbolicznym, jak trójkątne spirale, zdobiące naczynia rytualne w okresie klasycznym, zostały włączone do stylu ikonograficznego w okresie postklasycznym, pojawiając się w różnych motywach dekoracyjnych kultury Aztatlán, które zazwyczaj obejmowały pasy niebiańskie i elementy związane z kultem Słońca i rytualnymi ofiarami.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz