piątek, 19 czerwca 2015

Najstarszy pochówek na ziemiach stanu Chihuahua (Meksyk)

Oryginalny artykuł: Identifican el entierro mas antiguo de Chihuahua

Meksykański archeolog z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH), Emiliano Gallaga Murrieta, podczas przeprowadzania inspekcji na nizinnych terenach w okolicy pasma górskiego Sierra Madre Occidental, odkrył pochówek z późnego okresu archaicznego. Miejsce to, nazwane Rancho Santa María II leży w gminie Galeana (stan Chihuahua, Meksyk). Szkielet znaleziono niemal na powierzchni i nie towarzyszyły mu żadne dary ofiarne. Zwłoki zmarłego złożono twarzą ku górze i z nogami wygiętymi w lewą stronę. Analiza szkieletu, którą przeprowadził antropolog Moisés Alejandro Villa Zamorano wykazała, że należy do młodej osoby, zmarłej w wieku 12-15 lat, choć nie można jeszcze ustalić jej płci. Emiliano Gallaga dodał, że trudno jest również określić przynależność etniczną zmarłego, ale pewne fizyczne cechy uzębienia sugerują związek z grupami ludności, które dotarły na kontynent amerykański przez Cieśninę Beringa.

Archeolog Emiliano Gallaga Murrieta podczas prac przy pochówku (fot. INAH)
Datowanie metodą węgla radioaktywnego - na podstawie pobranych próbek kolagenu - przeprowadzono w specjalistycznych laboratoriach w Stanach Zjednoczonych. Wyniki badań dowodzą, że szkielet pochodzi z lat 1200-1100 p.n.e. i są to najstarsze szczątki ludzkie znalezione na ziemiach stanu Chihuahua, gdzie wcześniej natrafiono jedynie na przedmioty z kamienia, pochodzące z okresu archaicznego.

Pochówek odkryty na terenie Rancho Santa Maria II (fot. Emiliano Gallaga)
Stanowisko archeologiczne Rancho Santa María II jest stosunkowo niewielkie, gdyż zajmuje obszar o rozmiarach 150 na 250 metrów, jednak zachowały się tam różne wytwory rąk ludzkich, między innymi narzędzia w typie odłupków. W sumie znaleziono aż 370 ostrzy z bazaltu, obsydianu, krzemu, krzemienia i riolitu, z czego 75 jest kompletnych, a 294 zachowały się jedynie we fragmentach. Archeolog podkreślił, że są one datowane na różne okresy sprzed 8000 lat i odpowiadają 30 różnym typom ostrzy, spośród których wymienił: Midland (8700–8500 p.n.e.), Milnesand (8200-7200 p.n.e.), Plainview (8150-8000 p.n.e.), San Pedro (1500-1000 p.n.e..-300 n.e.), Abasolo (5000-3000 p.n.e.-500 n.e.), Pandora (2500-600 p.n.e.) i Refugio (2500-600 p.n.e.). Podobne typy ostrzy znane są z południowo-zachodnich ziem Stanów Zjednoczonych, ale do tej pory nie zostały odnotowane w raportach dotyczących stanu Chihuahua.

Najróżniejsze ostrza znalezione na terenie Rancho Santa Maria II (fot. Emiliano Gallaga)
Natrafiono również na dużą ilość odpadków pozostałych z obróbki kamienia i fragmenty gładzonego ludzką ręką kamienia (w sumie ponad 17 000 kawałków). Zdaniem Emiliano Gallaga Murrieta, różnorodność narzędzi i ilość odpadków wskazuje, że miejsce to było zamieszkiwane przez długi czas i mogło być obozowiskiem założonym w okresie paleoindiańskim przez grupy łowców-zbieraczy, którzy aż do późnego okresu archaicznego (preceramicznego) powracali tam, aby obrabiać kamienie.

Różne typy ostrzy pochodzące z lat 8000 p.n.e. - 800 n.e. (fot. Emiliano Gallaga)
Z tego samego okresu (1300 - 1100 p.n.e.) pochodzi też inne stanowisko archeologiczne na ziemiach Chihuahua, znane jako Cerro Janaqueña, położone w odległości 100 kilometrów od Rancho Santa María II, w gminie Janos. Znaleziono tam ślady pyłków i kukurydzy, a także podobne ostrza, co może świadczyć o ewentualnych związkach tych dwóch ośrodków. Poza tym w gminie Galeana specjalista INAH odkrył inne stanowisko archeologiczne, nieco późniejsze, nazwane Rancho Santa María I, na terenie którego znalazł nie tylko duże ilości obrobionych kamieni z końca okresu archaicznego (200 n.e.), ostrza z obsydianu, żarna i rozcieracze, ale również fragmenty ceramiki emaliowanej w odcieniach szarym, zielonym i kawowym z epoki kolonialnej i porcelany z XIX wieku. Zdaniem badacza tereny Rancho Santa María I mogły w czasach kolonialnych być osadą w pobliżu Traktu Królewskiego, łączącego Chihuahua z Nowym Meksykiem i z fortem Janos, gdzie stacjonowały oddziały hiszpańskie strzegące podbitych ziem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz