poniedziałek, 8 lutego 2016

Kompleksowe badania artefaktów z Palenque

Oryginalny artykuł: La UNAM analizara restos arqueologicos en Palenque mediante espectroscopia Raman

Grupa uczonych z najróżniejszych instytucji meksykańskich takich, jak: Narodowy Instytut Antropologii i Historii (INAH), Uniwersyteckie Laboratorium Charakterystyki Spektroskopowej (LUCE) oraz Centrum Nauk Stosowanych i Rozwoju Technologii (CCADET) z UNAM (Universidad Nacional Autónoma de México) podjęła badania niektórych artefaktów, odkrytych podczas prac wykopaliskowych prowadzonych w ramach Projektu Archeologicznego Palenque, Chiapas. Dzięki zastosowaniu najnowszych technologii, zostaną poddane analizie kamienie o zielonej barwie, w większości jadeit, znalezione w różnych kontekstach, zarówno w grobowcach, jak i w depozytach ofiarnych złożonych podczas poświęcania budowli. Badania obejmą artefakty pochodzące ze strefy rezydencjalnej Palenque, ze Świątyni XIII („Czerwonej Królowej”), Świątyni XX, Świątyni Krzyża i Świątyni Czaszki

Artefakty znalezione w Świątyni Krzyża w Palenque
(Muzeum "Alberto Ruz Lhuillier" w Palenque)
Każdy z artefaktów zostanie zbadany przy zastosowaniu różnych technik, co pozwoli na odpowiednią interpretację otrzymanych rezultatów. Największe znaczenie odgrywa tutaj spektroskopia ramanowska. Jak podkreśla José Manuel Saniger Blesa z LUCE, jest to metoda nieinwazyjna, która w żaden sposób nie uszkodzi przedmiotów. W pracach będzie też uczestniczyła Leticia Alba Aldave, specjalistka w dziedzinie mineralogii z Instytutu Geologii, która zajmie się charakterystyką spektroskopową. Celem badań jest uzyskanie informacji na temat składu mineralnego kamieni, a co za tym idzie, zebranie danych o ich pochodzeniu i o wymianie handlowej Palenque z innymi ośrodkami Majów.

Artefakty znalezione w Świątyni Czaszki w Palenque
(Muzeum "Alberto Ruz Lhuillier" w Palenque)
W dalszych badaniach uzupełniających zostanie wykorzystana spektroskopia w podczerwieni i spektroskopia fluorescencyjna. Leticia Alba Aldave przekazała, że dokładne analizy pozwolą ustalić, czy dany przedmiot został wykonany z jadeitu, czy też z innego kamienia o zielonej barwie, na przykład z awenturynu (odmiany kwarcu). W przypadku jadeitu uczeni porównają jego skład mineralny, biorąc pod uwagę miejsce złożenia poszczególnych artefaktów, w grobowcu czy też w depozycie ofiarnym, dzięki czemu będzie można poznać ewentualne podobieństwa lub różnice pomiędzy nimi.

Niewielka maska z mozaiki jadeitowej znaleziona w grobie "Czerwonej Królowej"
w Świątyni XIII w Palenque (Muzeum "Alberto Ruz Lhuillier" w Palenque)
Poza tym w Instytucie Fizyki UNAM, datowaniu metodą radiowęglową zostaną poddane próbki pobrane ze szkieletu „Czerwonej Królowej” Z kolei pracownicy Instytutu Geologii zajmą się analizą petrograficzną fragmentów ceramiki. Arnoldo González Cruz, od lat kierujący projektem archeologicznym w Palenque uważa, że nadszedł czas, aby dostarczyć konkretnych i wiarygodnych informacji.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz