wtorek, 23 lutego 2016

Ślady łowców-zbieraczy na ziemiach stanu Nevada (USA)

Oryginalny artykuł: Nearly 20 stone tool sites up to 12000-years old discovered in Nevada

Na południowych ziemiach stanu Nevada (USA) archeolodzy zidentyfikowali liczne miejsca, wykorzystywane około 12 000 lat temu przez łowców-zbieraczy. Jak się okazuje, odkrycia tego nie dokonano jednak przypadkowo. Około 160 kilometrów od Las Vegas, badacze z Logan Simpson w Utah zlokalizowali dziewiętnaście miejsc z zachowanymi różnorodnymi ostrzami i przedmiotami pochodzącymi sprzed 12000-7000 lat. Choć niezbyt liczne i dość rozproszone, to jednak dostarczają informacji o działalności ludzkiej w Wielkiej Kotlinie (Great Basin) w czasie, gdy epoka lodowcowa ustąpiła miejsca cieplejszemu i bardziej stabilnemu klimatowi. Kierujący badaniami archeolog Jesse Adams podkreśla, że w okresie przejścia od plejstocenu do holocenu nastąpiły liczne zmiany i jak dotąd na zachodnich ziemiach Stanów Zjednoczonych przeprowadzono stosunkowo niewiele badań związanych z tym okresem dziejów.

Dolina Delamar w stanie Nevada, gdzie zidentyfikowano siedem miejsc z kamiennymi ostrzami
(fot. Zac Scriber, GISP)
Adams i jego zespół postanowili zastosować technikę modelowania, która polega na ustaleniu cech wspólnych dla znanych dotąd miejsc z zachowanymi pozostałościami z przeszłości i przewidywaniu, gdzie można by napotkać kolejne. Poprzednie badania w Wielkiej Kotlinie pokazały, że ślady działalności ludzkiej w późnym plejstocenie odkrywano na ziemiach położonych w pobliżu wody i na ternach bagnistych, na brzegach jezior (dziś już wyschniętych) lub wzdłuż koryt dawnych rzek. Na podstawie tych informacji postanowiono przewidzieć, gdzie na obszarze Lincoln County (stan Nevada) mogły znajdować się ślady działalności ludzkiej z okresu przejścia od plejstocenu do holocenu i wykorzystano system informacji geograficznej GIS. Uwzględniono też fakt, że klimat w Wielkiej Kotlinie był nie tylko chłodniejszy niż obecnie, ale i bardziej wilgotny, a na przestrzeni stuleci liczne bagna i jeziora przyciągały łowców-zbieraczy.

Ostrze Clovis znalezione w Dolinie Dry Lake (fot. Zac Scriber, GISP)
Wykorzystując sporządzoną mapę terenu, fotografie lotnicze i inne dostępne informacje, uczeni zaznaczyli na badanym obszarze najbardziej obiecujące punkty. Przemierzając te tereny, archeolodzy skierowali się do siedmiu miejsc w Dolinie Delamar w Lincoln County, podążając wzdłuż koryta dawnego strumienia. Odkryli tam najróżniejsze ostrza wykonane w stylu Clovis, Lake Mojave i Silver Lake. W pobliskiej Dolinie Dry Lake natrafiono na sześć kolejnych miejsc, położonych wzdłuż linii brzegowej wyschniętego jeziora. Znajdowały się tam kamienne ostrza pochodzące nie tylko z tak odległej przeszłości, ale i ze znacznie późniejszych czasów, co dowodzi wykorzystywania tych obszarów przez tysiąclecia. Dawne ostrza odkryto także w kilku miejscach w rejonie Kane Springs.

Skrobak z obsydianu znaleziony w Dolinie Dry Lake (fot. Zac Scriber, GISP)
Jak podkreśla Jesse Adams, nowe znaleziska nie tylko dostarczają informacji na temat dawnych dziejów Wielkiej Kotliny, ale jednocześnie dowodzą, że technika modelowania i przewidywania istnienia podobnych miejsc na podstawie GIS sprawdza się i stanowi bezcenne narzędzie w poszukiwaniu nie odkrytych jeszcze pozostałości prehistorycznych.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz