niedziela, 13 października 2013

Miasta Majów: El Rey (stan Quintana Roo, Meksyk)

Ruiny majańskiego miasta El Rey leżą na terenie Cancún, przy Bulwarze Kukulkana, niczym enklawa wśród plaż Morza Karaibskiego i nowoczesnych hoteli.

Ruiny El Rey i widoczny w głębi nowoczesny hotel w Cancún
Miasto odkryli Samuel Lothrop i Raymond Merwin w 1923 roku. Współczesna nazwa El Rey („Król”) pochodzi od znalezionej podczas prac archeologicznych rzeźby, przedstawiającej głowę dostojnika z ozdobami uszu i bogatym nakryciem głowy.

Rzeźba przedstawiająca głowę dostojnika, znaleziona w El Rey
(Muzeum Majów w 
Cancún, Meksyk)
Pierwsze grupy ludności osiedliły się na tych terenach już w okresie preklasycznym, wznosząc domy z materiałów nietrwałych. W okresie klasycznym mieszkańcy zajmowali się głównie rybołówstwem i produkcją soli. Budowle, które zachowały się do dnia dzisiejszego, pochodzą z późnego okresu postklasycznego, z lat 1200 – 1500 n.e., kiedy to miasto odgrywało ważną rolę jako port morski. Podczas wykopalisk znaleziono wykonane z bazaltu żarna, krzemienne noże i ostrza, noże z obsydianu, jadeitowe paciorki i zawieszki, ceramikę oraz przedmioty z kwarcu, które świadczą o wymianie handlowej.

Budowle El Rey
Na terenie El Rey zachowało się ponad czterdzieści konstrukcji różnej wielkości, a architektura wykazuje styl typowy dla miast na wschodnim wybrzeżu Morza Karaibskiego, takich jak Tulum, Xelhá, Tancah czy San Gervasio. Główna część miasta obejmuje budowle ceremonialne i mieszkalne, rozmieszczone wokół dwóch placów i wzdłuż dróg.

Pozostałości jednej z budowli mieszkalnych w El Rey
Jedną z ważniejszych konstrukcji jest Budowla 22, stanowiąca pałac typowy dla architektury okresu postklasycznego. Można tam dostrzec pozostałości prywatnej komnaty z ławą przeznaczoną do spania i drugiego pomieszczenia, służącego pracom codziennym.

Budowla 22
W Budowli 22 jest też specjalne miejsce, pełniące funkcję niewielkiej kapliczki, gdzie umieszczano ozdobione wizerunkami bóstw ceramiczne kadzielnice, w których palono żywicę kopal.

Specjalne miejsce, w którym ustawiano kadzielnice
 
Ceramiczne kadzielnice znalezione w El Rey
(Muzeum Majów w Cancún, Meksyk)

W podobnym stylu wzniesiono dwie pobliskie budowle, również z kamiennymi ławami i wejściem oddzielonym dwiema kolumnami.

Budowla mieszkalna z zachowanymi kolumnami
Przykładem pałacu jest także Budowla 4, choć archeolodzy sądzą, że mogła pełnić też funkcję administracyjną. Jest to dwupoziomowa platforma, na szczyt której prowadzą z dwóch stron schody. We wnętrzu, wzdłuż murów stały kamienne ławy, a w centrum wzniesiono ołtarz. Dach utrzymywany był przez osiemnaście kolumn.

Budowle 5 i 4 (w głębi)
Budowla 4
Schody prowadzące do Budowli 4
Na terenie El Rey znajdowało się wiele znacznie skromniejszych budowli mieszkalnych. Pozostały po nich jedynie kamienne podstawy wysokości kilkudziesięciu centymetrów i schody ozdobione balustradami. Wejścia skierowane były w stronę biegnących przez miasto dwóch dróg, północnej i południowej. Na takich platformach stawiano domy wykonane z drewnianych pali powiązanych lianami i przykrytych dachem z liści palmowych.

Kamienne platformy, na których wznoszono domy z materiałów nietrwałych
Najwyższą konstrukcją w El Rey jest Budowla 2. Jest to trójpoziomowa podstawa piramidalna o wysokości 5,5 metra i o zaokrąglonych narożnikach. Na szczycie znajduje się świątynia, do której prowadziły schody skierowane na południe. Z dawnej świątyni zachowały się fragmenty murów i małe ołtarze, a także ślady pierwszej wersji budowli.

Budowla 2
Z boku świątyni wznosi się budowla pałacowa, znacznie masywniejsza niż budowle z kolumnami. Ściany jej komnat pokryte były niegdyś malowidłami.

Budowla przylegająca do podstawy piramidalnej ze świątynią
Dzisiaj po ruinach majańskiego miasta przechadzają się nie tylko turyści, ale równiez iguany, które szczególnie upodobały sobie to miejsce.

Iguana w El Rey


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz