czwartek, 9 października 2014

Odkrycia w inkaskim centrum Hatun Xauxa

Oryginalny artykuł: Descubren importantes vestigios incas al sur de Jauja

Na terenie inkaskiego centrum Hatun Xauxa, leżącego na południe od miasta Jauja, w regionie Junin (Peru), specjaliści Ministerstwa Kultury dokonali ważnego odkrycia. Natrafiono bowiem na „studnię płynnych darów ofiarnych”, usytuowaną w najwyższej części platformy zwanej ushnu („święty tron”), gdzie w czasach Inków rozlewano chichę (napój alkoholowy przygotowywany z kukurydzy) oraz inne produkty płynne w ramach odprawianych tam ceremonii. Zlokalizowano także pochówek osoby, która prawdopodobnie została złożona w ofierze w momencie poświęcania tego centrum ceremonialnego. Z kolei przy północnym narożniku ushnu zachowały się mury z pozostałościami czerwonego barwnika, pochodzące z pierwszej fazy konstrukcyjnej budowli.

Pochówek odkryty w Hatun Xauxa (fot. Andina)
Odkrycia dokonane w Hatun Xauxa nie tylko świadczą o znaczeniu religijnym i złożonej naturze rytuałów odprawianych w ushnu, ale jednocześnie odzwierciedlają zmiany zachodzące w tamtejszej architekturze. Różne świadectwa zachowane z czasów kolonialnych wskazują, że Hatun Xauxa było centrum ceremonialnym, w którym oddawano cześć bogom takim jakim Macahuisa, synowi Pariacaca, inkaskiemu bóstwu wody i deszczu.

Qhapaq Ñam (źródło fotografii: Magazyn Archaeology)
Ministerstwo Kultury podkreśla, że nowe odkrycia zostaną porównanie ze znaleziskami dokonanymi na terenie Huánuco Pampa, stanowiącego niegdyś bardzo ważne centrum ceremonialne Inków, powiązane z systemem dróg Qhapaq Ñam, gdzie również znaleziono studnię z darami ofiarnymi i pochówki.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz