niedziela, 22 listopada 2015

Nietypowy pochówek w Zultepec-Tecoaque

Oryginalny artykuł: Hallan entierro de personaje vinculado con Ometochtli - dios del pulque en Tlaxcala

Podczas prac wykopaliskowych, prowadzonych na terenie Zultépec-Tecoaque (stan Tlaxcala, Meksyk), odkryto nietypowy pochówek z końca okresu postklasycznego (około 1520 r.). Szczątki młodego mężczyzny, zmarłego w wieku 25-28 lat, znajdowały się wewnątrz jednego ze zbiorników, na głębokości 6,20 m. Średnica otworu zbiornika wynosi 45 cm. Jednak zbiornik rozszerza się i jego średnica w dolnej części osiąga 1,20-1,30 m. Tego rodzaju cysterny służyły zazwyczaj do gromadzenia wody, ale w przypadku Zultépec-Tecoaque również do ukrycia przedmiotów, należących do złożonych w ofierze jeńców hiszpańskich. Do tej pory odkryto tam mnóstwo naczyń ceramicznych, figurek, rzeźb, kości zwierząt, a także hiszpańskie ostrogi i gwoździe. Nigdy wcześniej nie znaleziono jednak szkieletu ludzkiego.

Zbiornik, w którym odkryto szkielet mężczyzny (fot. Meliton Tapia, INAH)
Archeolodzy Enrique Martínez Vargas i Ana María Jarquín Pacheco przekazali, że w zbiorniku z pochówkiem znajdowały się też figurki oraz naczynia ceramiczne, zwłaszcza dzbany i misy, służące do przechowywania pulque (napoju alkoholowego z agawy). W czasach prekolumbijskich, w Zultépec-Tecoaque produkowano i magazynowano pulque oraz wysyłano je do Tenochtitlan. Bóstwem pulque, upojenia alkoholowego i żyzności był Ometochtli („2 Królik”). Glif z tym imieniem kalendarzowym został wyrzeźbiony na złożonym przy szkielecie kamieniu w kształcie walca o wysokości 40 cm i szerokości 20 cm. Kamień ma kolor ciemnozielony, ale jest pokryty warstwą błękitnego barwnika, tak cenionego przez kultury Mezoameryki. Ten sam glif został też wyryty na znajdującym się tam kamieniu wyrzeźbionym z tezontle, mającym 25 cm wysokości, 20 cm szerokości i 30 cm długości. Nie wiadomo, czy glif Ometochtli odnosił się w tym przypadku bezpośrednio do bóstwa, czy też był imieniem pochowanej osoby.

Kamień cylindryczny z wyrytym glifem Ometochtli (2 Królik) (fot. Meliton Tapia, INAH)
W pobliżu szkieletu złożono również szczątki kostne dzieci, w tym żebra, kręgi grzbietowe i pas miednicowy. Antropolog Bertha Alicia Flores Hernández podała, że trudno jest ustalić płeć i przynależność etniczną dzieci. Obecność kości dzieci wydaje się dość dziwna, choć zdaniem archeologów mogła być związana z żyznością.

Szkielet mężczyzny i szczątki kostne dzieci (fot. Meliton Tapia, INAH)
Młodego mężczyznę złożono w zbiorniku w pozycji leżącej, z głową skierowaną na wschód. Wstępna analiza szkieletu wykazała, że młodzieniec był rdzennym mieszkańcem Mezoameryki. Nie natrafiono na ślady, które świadczyłyby o wykonywaniu za życia ciężkiej pracy fizycznej. Również ubytki zębowe są niewielkie. Wszystko wskazuje na osobę o wysokim statusie społecznym, przygotowywaną przypuszczalnie do sprawowania funkcji kapłana lub władcy ludu Acolhua. Jednak dopiero po złożeniu całego szkieletu i dokładnym zbadaniu będzie można ustalić, czy mężczyzna zmarł śmiercią naturalną, czy też został złożony w ofierze.

Prace wykopaliskowe na terenie stanowiska archeologicznego Zultepec-Tecoaque
(fot. Meliton Tapia, INAH)
Jak podkreślają archeolodzy, na uwagę zasługuje fakt, że pochówek znajduje się w strefie mieszkalnej miasta, a nie na terenie centrum ceremonialnego. Sam zbiornik nigdy nie służył do gromadzenia wody, a dla mieszkańców Zultépec-Tecoaque pochówek mógł mieć duże znaczenie i stanowić miejsce kultu.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz