wtorek, 5 lutego 2013

Aztecki podbój zmienił pulę genową Meksyku


Od wieków losy plemienia Otomí - oryginalnych mieszkańców stolicy pre-azteckiego państwa-miasta Xaltocan - pozostawały tajemnicą. Nie wiadomo, czy zasymilowali się z azteckimi najeźdzcami, czy porzucili swe miasto całkowicie.

Według najnowszych badań antropologicznych przeprowadzonych przez University of Texas at Austin, Wichita State University oraz Washington State University odpowiedź leży w genach. Podążając tym tropem, naukowcy przypuszczają, że niektórzy Otomi - być może elity - uciekli z miasta. Ich zniknięcie mogło doprowadzić do reorganizacji wśród pierwotnych mieszkańców Xaltocan lub do przybycia nowych mieszkańców, którzy być może wymieszali się z populacją Otomí.

Za pomocą próbkowania starożytnego DNA (aDNA) Jaime Mata-Míguez - doktorant i główny autor badania - prześledził biologiczne losy ludu Otomí w wyniki włączenia Xaltocan do imperium Azteków. Wyniki zostały opublikowane w American Journal of Physical Anthropology. 

Centrum kultury ludu Otomi w Temoaya w Meksyku (fot. Tim & Anette / Wikimedia Commons)

Zdaniem autora publikacji informacje na temat zmian wielkości, składu i struktury populacji w przeszłości pomaga antropologom zrozumieć skutki wydarzeń historycznych, w tym podbojów, kolonizacji i migracji. Przypadek Xaltocan jest bardzo cenny, ponieważ pozwala badań wpływ azteckiego imperializmu na populacje mezoamerykańskie.

Dokumenty historyczne wskazują, że mieszkańcy Xaltocan uciekli w 1395 r. n.e. i że władca Azteków wysłał swoich osadników, aby ponownie zasiedlili to miasto w 1435. Jednakże dowody archeologiczne wskazują na pewien stopień stabilizacji populacji w owym okresie. Niedawno odkryte szczątki ludzkie pochodzące zarówno z okresu przed podbojem jak i po podboju Xaltocan przez Azteków to rzadka okazja do zbadania zmian genetycznych.

W ramach badań pobrano próbki mitochondrialne aDNA z 25 ciał znalezionych pod domami w Xaltocan. Okazało się, że mitochondrialne (pochodzące od matki) aDNA sprzed podboju nie odpowiada temu po podboju. Wyniki te są zgodne z tezą, że podbój Xaltocan przez Azteków miał genetycznie znaczący wpływ na miasto.

Mata-Míguez sugeruje także, że handel z odległymi rejonami, ruchy populacji oraz reorganizacja wielu populacji przez podbitych Azteków mogły powodować podobne zmiany genetyczne także w innych rejonach Meksyku.

Koncentrując się na DNA mitochondrialnym, badanie to prześledziło tylko historię matriarchalnych linii genetycznych w Xaltocan. W przyszłości dalsze badania aDNA będę konieczne, żeby wyjaśnić zasięg i przyczyny takiej zmiany genetycznej, ale już to badanie sugeruje, że aztecki imperializm miał duży wpływ na życie mieszkańców Xaltocan.

--------------------
--------------------

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz