piątek, 8 lutego 2013

Człowiek współczesny z jaskini Tianyuan miał wspólnych przodków z dzisiejszymi rdzennymi Amerykanami

Oryginalny artykuł: Ancient DNA Reveals Humans LIving 40,000 Years Ago in Beijing Area Related to Present-Day Asians, Native Americans. PhysOrg 21.01.2013.

Naukowcy zsekwencjonowali DNA komórkowe i mitochondrialne pobrane z nogi wczesnego człowieka współczesnego z jaskini Tianyuan w pobliżu Pekinu w Chinach. Badania wykazały, ze człowiek z Tianyuan ma wspólnego przodka z wieloma współczesnymi mieszkańcami Azji oraz rodowitymi Amerykanami. Ponadto okazało się, że udział DNA pochodzącego od neandertalczyków i od człowieka denisowskiego u tego wczesnego przedstawiciela człowieka współczesnego nie jest wyższy niż u ludzi żyjących w tym rejonie obecnie. 
Jaskinia Tianyuan (Google Maps)
Szczątki ludzkie o morfologii zbliżonej do ludzi żyjących współcześnie pojawiają się na stanowiskach w Eurazji pochodzących z okresu 40-50 tys. lat temu, ale pokrewieństwo genetyczne między wczesnym człowiekiem współczesnym a dzisiejszą populacją ludzką nie zostało jeszcze ustalone. 

Qiaomei Fu, Matthias Meyer oraz ich współpracownicy z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maksa Plancka w Lipsku wyekstrahowali DNA komórkowe i mitochondrialne z liczącej 40 tys. lat kości nogi, znalezionej w 2003 w jaskini Tianyuan koło Pekinu. Wykorzystali oni nowoczesne technologie, dzięki którym można zbadać antyczny materiał genetyczny nawet w przypadku obecności dużej ilości DNA z bakterii w glebie. 

Następnie badacze zrekonstruowali profil genetyczny właściciela nogi. Svante Pääbo z Instytutu Antropologii Ewolucyjnej Maksa Plancka. który przeprowadził badania, mówi, że był to osobnik żyjący w trakcie ważnej zmiany ewolucyjnej, kiedy wczesny człowiek współczesny zastępował wcześniejszych ludzi, czyli neandertalczyków i denisowejczyków, którzy następnie wymarli. 

Profil genetyczny pokazuje, że ten wczesny człowiek współczesny był spokrewniony z przodkami wielu obecnych mieszkańców Azji i rdzennych Amerykanów, ale już odbiega genetycznie od przodków obecnych Europejczyków. Ponadto człowiek z Tianyuan nie miał więcej DNA pochodzącego od neandertalczyków i denisowejczyków niż ludzie współcześnie żyjący w tym rejonie. 

Zdaniem Svante Pääbo dalsze badania innych wczesnych ludzi współczesnych w Eurazji pomogą wyjaśnić, kiedy i jak człowiek współczesny skolonizował Europę i Azję. 

Publikacja: 
  • Qiaomei Fu, Matthias Meyer, Xing Gao, Udo Stenzel, Hernán A. Burbano, Janet Kelso, Svante Pääbo, DNA analysis of an early modern human from Tianyuan Cave, China, PNAS, Online Early Edition, January 21, 2013.

--------------------
Czytaj także: Pierwsi imigranci w Ameryce - Western Stemmed kontra Clovis - 2 punkty widzenia
--------------------

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz