sobota, 23 sierpnia 2014

Amerykanie chorowali na gruźlicę przed przybyciem Europejczyków

Oryginalny artykuł: Arizona State University. Seals and sea lions likely spread tuberculosis to humans. ScienceDaily 20.08.2014.

Najnowsze badania genomu mieszkańców Peru sprzed około 1000 lat dostarczają jednoznacznych dowodów, że mieszkańcy Ameryki Południowej chorowali na gruźlicę przed przybyciem Europejczyków. Według Anne Stone z Arizona State University prehistoryczne amerykańskie szczepy tej choroby są ściśle spokrewnione ze szczepami znajdowanym u płetwonogich, w szczególności fok i lwów morskich, natomiast różnią się od współczesnych ludzkich szczepów pochodzących z Europy. Pokazuje to, że gruźlica, która wyewoluowała około 6000 lat temu w Afryce jako choroba ludzka, prawdopodobnie przeniosła się z ludzi na foki i lwy morskie, które następie zaniosły ją do Ameryki Płd. i zainfekowały tamtejszą ludność, zanim dotarli tam pierwsi Europejczycy z europejskimi szczepami tej choroby. 

Płetwonogie (Pinnipedia): słoń morski południowy (Mirounga leonina) (w lewym górnym rogu), kotik nowozelandzki (Arctocephalus forsteri) (w prawym górnym rogu), foka szara (Halichoerus grypus) (z lewej po środku), uchatka grzywiasta (Eumetopias jubatus) (w prawym dolnym rogu) i mors (Odobenus rosmarus) (w lewym dolnym rogu) (fot. Wikimedia Commons)

Badacze zebrali próbki z całego świata i zbadali je pod kątem występowania DNA gruźlicy. Z 76 próbek DNA z Nowego Świata pochodzących ze stanowisk z okresu przed konkwistą i po niej, trzy z Peru z okresu około 750-1350 n.e. zawierały DNA gruźlicy nadające się do dalszych badań. Następnie badacze skoncentrowali się na tych trzech próbkach, żeby opracować kompletną mapę genomu. Swoje wyniki porównali z bazą danych współczesnych ludzkich i zwierzęcych szczepów gruźlicy. Wyniki badań wykazały wyraźne pokrewieństwo prehistorycznych próbek amerykańskich ze szczepami zwierzęcymi, szczególnie fok i lwów morskich.

Zdaniem Stone wyniki badań jednoznacznie pokazują, że źródłem choroby u ludzi w prekolumbijskiej Ameryce Południowej były lwy morskie i foki. Prawdopodobnie zwierzęta te w ciągu ostatnich 2500 lat zaraziły się od nosiciela afrykańskiego (Afrykę charakteryzuje największa różnorodność szczepów gruźlicy, co sugeruje, że patogen pochodzi z tego kontynentu) i przeniosły chorobę za ocean. Po opanowaniu Ameryki Południowej, gruźlica być może dotarła również do Ameryki Północnej, zanim europejscy osadnicy przywieźli nowe szczepy, które jako bardziej zjadliwe wyparły miejscowe szczepy odzwierzęce.
 
Gruźlica to jedna z najgroźniejszych chorób zakaźnych na świecie, zabijająca co roku do dwóch milionów osób. Wyniki tych badań pomogą naukowcom zrozumieć, jak choroba zmienia nosiciela, co może mieć szczególne znaczenie w badaniach nie tylko nad gruźlicą, ale także nad takimi chorobami przenoszonymi między gatunkami jak MERS, SARS i HIV.
 
Publikacja:
  • Kirsten I. Bos, Kelly M. Harkins, Alexander Herbig, Mireia Coscolla, Nico Weber, Iñaki Comas, Stephen A. Forrest, Josephine M. Bryant, Simon R. Harris, Verena J. Schuenemann, Tessa J. Campbell, Kerrtu Majander, Alicia K. Wilbur, Ricardo A. Guichon, Dawnie L. Wolfe Steadman, Della Collins Cook, Stefan Niemann, Marcel A. Behr, Martin Zumarraga, Ricardo Bastida, Daniel Huson, Kay Nieselt, Douglas Young, Julian Parkhill, Jane E. Buikstra, Sebastien Gagneux, Anne C. Stone, Johannes Krause. "Pre-Columbian mycobacterial genomes reveal seals as a source of New World human tuberculosis". Nature, 2014; DOI:10.1038/nature13591

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz