czwartek, 11 września 2014

Odkrycie reliefów kultury Caral sprzed 3800 lat

Oryginalny artykuł: Descubren altorelieves de la cultura Caral

Na terenie stanowiska archeologicznego Vichama, w pobliżu Huacho (Peru), odkryto reliefy, które są dziełem kultury Caral i liczą około 3800 lat. Kilka lat temu obszar, na którym znajduje się Vichama był w pewnym stopniu zagrożony w wyniku rozbudowy pobliskiego miasta Véqueta. Jednak dzięki pracom wykopaliskowym na terenie stanowiska archeologicznego Caral, kierowanym przez dr Ruth Shady, sytuacja uległa zmianie i ekspansja miasta w tym kierunku została wstrzymana, co przyczyniło się do nowych odkryć.

Nowe reliefy odkryte w Caral (fot. Norman Córdova / Andina)
W miejscu przeznaczonym początkowo na park, pod kilkoma warstwami nagromadzonego przez wieki piasku, archeolodzy zaczęli odnajdywać dawne reliefy. Pierwszym był niewielkich rozmiarów wizerunek ludzkiej twarzy. W ubiegłym roku natrafiono na płaskorzeźbę przedstawiającą ropuchę o cechach antropomorficznych, przypuszczalnie najwcześniejszy wizerunek bóstwa związanego z żyznością.

Budowla z reliefami (fot. Norman Córdova / Andina)
Obecnie, w tej samej budowli, odkryto fryz pochodzący z jeszcze dawniejszych czasów. Relief ukazuje trzydzieści postaci, których pozy świadczą, że mogą uczestniczyć w jakimś tańcu rytualnym.

Tańczące postacie (fot. Norman Córdova / Andina)
Pracująca na terenie Vichama archeolog Tatiana Abad Lezama podaje, że budowla była wykorzystywana przez wiele lat, a wcześniejsze konstrukcje zastępowano nowszymi. Ostatnia faza przebudowy związana była z okresem, gdy wykonano relief z wizerunkiem ropuchy.

Relief przedstawiający ropuchę (fot. Norman Córdova / Andina)
Pedro Vargas Nalvarte, stojący na czele grupy archeologów prowadzących wykopaliska na tym terenie podkreśla, że reliefy z tańczącymi postaciami związane są z okrągłym, zagłębionym placem na północy i z kultem morza, a wizerunek ropuchy – z zagłębionym placem na wschodzie i rozciągającą się tam doliną.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz