poniedziałek, 3 sierpnia 2015

Rejestr postaci i kolorów na malowidle "Los bebedores" w Choluli

Oryginalny artykuł: Registran, a detalle, forma y color del mural "Los bebedores"

Specjaliści z Narodowego Instytutu Antropologii i Historii (INAH) w Meksyku prowadzą prace, mające na celu dokładny rejestr postaci i kolorów na słynnym malowidle w Wielkiej Piramidzie w Choluli (stan Puebla, Meksyk), znanym jak Los bebedores i przedstawiającym osoby raczące się prawdopodobnie pulque – napojem alkoholowym sporządzonym z agawy. Jak podkreśla Dulce María Grimaldi, zatrudniona jako konserwator zabytków na terenie tego stanowiska archeologicznego, będzie to jedno z najbardziej kompletnych i szczegółowych źródeł informacji od czasów odkrycia tego malowidła przed 46 laty, gdy zafascynowało zarówno uczonych, jak i historyków sztuki.

Fragment malowidła Los bebedores w Wielkiej Piramidzie w Choluli (fot. INAH)
Prace rozpoczęto od sfotografowania całego malowidła, Ze względu na wąską przestrzeń, trzeba było fotografować osobno niewielkie sekcje, wykonując około sześciu ujęć na jednym metrze kwadratowym malowidła. Montaż fotograficzny posłużył jako baza do sporządzenia szkicu wszystkich postaci przedstawionych na całym malowidle o długości 60 metrów i wysokości 2,25 metra. Następnie szkic został wzbogacony o detale uzyskane z kalki wykonanej na początku lat 80-tych XX wieku oraz w oparciu o archiwalne fotografie, a także pewne szczegóły dostrzeżone podczas prac konserwatorskich poszczególnych wycinków malowidła.

Specjaliści INAH szczegółowo rejestrują wszystkie fragmenty malowidła (fot. CNCPC-INAH)
Obecnie rysunki poddawane są ostatecznej kontroli in situ w celu upewnienia się, że zarejestrowano wszystkie fragmenty malowidła i przedstawione na nim postacie. Szkic miał również odtworzyć wizerunki postaci w miejscach, które uległy zniszczeniu. Dulce María Grimaldi zaznaczyła, że jako konserwatorzy zabytków nie zamierzają interpretować przedstawionej sceny i chodzi im jedynie o dokładne odtworzenie obrazu, co umożliwi przeprowadzenie dalszej analizy. Na przykład już obecnie wiadomo, że malowidło przedstawia dokładnie 103 osoby, a nie 110, jak wcześniej sądzono. Można określić w jakiej pozycji ukazano poszczególne postacie czy też jakie mają nakrycia głowy.

Szkic wykonany na podstawie fotografii (fot. CNCPC-INAH)
Ustalenie palety barw na malowidle Los bebedores nie było łatwym zadaniem ze względu na znaczny stopień zniszczenia niektórych fragmentów, gdzie do zmiany kolorów przyczyniły się brak osłony, nacieki solne i prolifikacja grzybów. W celu przygotowania rejestru wykorzystano szkice malowidła z zaznaczeniem kolorów, które można dostrzec gołym okiem, po czym porównano je z kalkami wykonanymi w latach 80-tych XX wieku oraz z archiwalnymi fotografiami, co pozwoliło skorygować niektóre odcienie. Wykorzystano też dokumenty i raporty sporządzone podczas wcześniejszych prac archeologów, konserwatorów i badaczy.

Fotografia z nałożonym na nią szkicem (fot. CNCPC-INAH)
Podstawowa paleta barw obejmuje dwa odcienie ochry, dwa odcienie czerwieni, czerń i zieleń. Na niektórych fragmentach malowidła pojawiają się kolory kawowy i różowy, chociaż – jak podkreśla  Dulce María Grimaldi – nie można ustalić, czy są one wynikiem zniszczenia i nacieków soli. Do badań wykorzystano zatem mikroskop optyczny i kolorymetrię, a wyniki prac są obecnie przygotowywane. Dokładna analiza pozwoli również określić zastosowaną technikę malarską.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz