niedziela, 5 sierpnia 2012

Miasta Majów: Santa Rosa Xtampak (stan Campeche, Meksyk)

Santa Rosa Xtampak znalazła się na trasie wędrówki dwóch wielkich podróżników, Johna Lloyda Stephensa i  Fryderyka Catherwooda, w 1843 roku. Miejscowa ludność określała wówczas te ruiny jedynie słowem xlabpak (stare mury), gdyż nie zachowały się żadne informacje na temat oryginalnej nazwy miasta. Ruiny leżały w pobliżu rancza Santa Rosa. Kiedy pod koniec XIX wieku dotarł na te ziemie Teobert Maler, nazwał miasto Xlabpak de Santa Rosa. Potem na jakiś czas zapomniano o tym ośrodku Majów i dopiero w 1936 roku uczeni z Carnegie Institute w Waszyngtonie zmienili nazwę miasta na Santa Rosa Xtampak.

Początki miasta sięgają 400 roku p.n.e. Majowie zasiedlili tutaj naturalne wzniesienie o   wysokości 35–40 metrów. Wierzchołek wzgórza został wyrównany i otoczony opadającymi tarasami przeznaczonymi na uprawy. Miasto rozrastało się przez 850 lat, osiągając apogeum rozwoju w latach 550–950. Zostało wspaniale zaplanowane i ozdobione, a przyczyniło się do tego niewątpliwie szczególne położenie miasta: leżało ono w miejscu, gdzie oddziaływały na siebie style architektoniczne Chenes i  Puuc. Dzięki temu w Santa Rosa Xtampak znajdujemy wspaniałe zabytki wykazujące cechy typowe dla każdego z tych stylów. Jednocześnie  takie usytuowanie miasta – w miejscu skrzyżowania dróg – zadecydowało o jego znaczeniu politycznym i gospodarczym.

Centrum miasta tworzy szereg połączonych ze sobą placów i dziedzińców. Po stronie północnej wznosi się Pałac, jedna z najwspanialszych i najlepiej zachowanych budowli w stylu Chenes.

Pałac w Santa Rosa Xtampak
Pałac ma trzy poziomy, na których zbudowano w sumie aż 44 komnaty (27 – na pierwszym poziomie, 12 – na drugim poziomie i 5 – na trzecim), dostęp do których zapewniały wewnętrzne schody. Poza tym, podczas prac archeologicznych, odkryto jeszcze schody zewnętrzne łączące poszczególne platformy. Ta skomplikowana konstrukcja mieszkalna została zaplanowana i zbudowana ze wszystkimi detalami w stosunkowo krótkim czasie.

Pałac - widok od frontu
Na szczycie Pałacu zachowała się świątynia z fasadą zoomorficzną i pozostałościami dawnego ozdobnego zwieńczenia dachu.

Fasada zoomorficzna na szczycie Pałacu
Wschodnia strona budowli miała trzy poziomy i trzy komnaty.

Wschodnia strona Pałacu
Na płytach przykrywających sklepienia pomieszczeń odkryto także pozostałości malowideł. Płyty takie odnaleziono w wielu miastach Majów na terenie dzisiejszych stanów Campeche i Jukatan. Zachowane na nich teksty glificzne podawały datę poświęcenia komnaty oraz imię zamieszkującej ją osoby. Dodatkowo płyty ozdabiano wizerunkami bogów, którzy wiązali się z dostatkiem, a zatem boga kukurydzy, boga Itzamnaaj lub K’awiil.

Płyta z wizerunkiem boga K'awiil z komnaty Pałacu w Santa Rosa Xtampak
(Muzeum w Baluarte de la Soledad w mieście Campeche)
Po północnej stronie głównego placu wznosi się Budowla z Paszczą Węża, której fasada zachowała pozostałości zoomorficznego maszkarona, tak charakterystycznego dla stylu Chenes.

Budowla z Paszczą Węża
Tylną część budynku charakteryzuje ciekawa konstrukcja z obrobionych kamiennych bloków, przedstawiająca trzymetrowej długości cielsko gada z rozwartą paszczą u dołu platformy, w centrum schodów. Niektórzy uczeni uważają, że może to być symboliczne przedstawienie portalu do świata podziemnego.

Kamienne cielsko węża na tyłach budowli
Po opuszczeniu dziedzińca docieramy do El Cuartel (Kwatera), kompleksu budowli otaczających plac ze wszystkich czterech stron i zajmujących powierzchnię 2300 metrów kwadratowych. Budynki po stronach północnej, południowej i zachodniej miały pojedyncze rzędy pomieszczeń mieszkalnych, oddzielonych centralnymi schodami. Na murach zachowały się kamienne maski bóstw.

 
Budowle w kompleksie EL Cuartel (Kwatera)
Największą konstrukcją w Santa Rosa Xtampak było Wzgórze Gwiazdy, potężnych rozmiarów platforma ze schodami, na której musiało znajdować się co najmniej dziesięć budynków. To właśnie tutaj archeolodzy odnaleźli osiem stel, zarówno gładkich, jak i rzeźbionych. Santa Rosa Xtampak była jednym z nielicznych miast zbudowanych w stylu Chenes, w którym wznoszono stele.

Wzgórze Gwiazdy
Zachowane tu inskrypcje opisują wydarzenia z lat 750–889, kiedy to miasto zajmowało kluczową pozycję w rejonie. Ośrodek zaczął podupadać w latach 1000–1200, chociaż nie został całkowicie opuszczony i dla okolicznych mieszkańców nadal było miejscem o sporym znaczeniu.

Stela 9 wzniesiona w 768 r. n.e. przez jednego z władców Santa Rosa Xtampak
(Narodowe Muzeum Antropologii w mieście Meksyk)


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz