środa, 26 czerwca 2013

Kolejne wieści z Chactún (Campeche, Meksyk)

Oryginalny artykuł: Localizan 19 estelas mayas en Chactun, Campeche
Zobacz też: Fotografie INAH

Dziewiętnaście stel zlokalizowanych w majańskim mieście Chactún, odkrytym niedawno w południowo-wschodniej części stanu Campeche (Meksyk) dostarczy nowych informacji na temat dawnych mieszkańców ziem położonych w rejonie Río Bec, o którym nadal niewiele wiadomo. Archeolog i epigrafik Octavio Esparza Olguín podkreślił, że w tej części ziem Majów nie ma zbyt wielu zabytków z inskrypcjami i dlatego znalezione stele mają szczególne znaczenie. Trzy stele z Chactún zachowały się w bardzo dobrym stanie, a na kolejnych siedmiu nadal można dostrzec wyrzeźbione glify, chociaż trudno będzie odczytać daty i wydarzenia. Pozostałych dziewięć stel uległo znacznej erozji.

Zachowany wizerunek władcy na Steli 1 (fotografia INAH)

Stele mają wysokość około 2-3 metrów. Octavo Esparza zaznaczył również, że wiele rzeźbionych zabytków w Chactún, którego największy rozkwit przypadł na lata 600-900 n.e., zostało ponownie wykorzystanych w późniejszym okresie. Liczne fragmenty znaleziono na terenie boiska do gry w piłkę oraz na placach w Grupie Zachodniej i Południowo-wschodniej. Stela 14 była zakopana, a wzniesiony obok mur nie pozwala dostrzec dokładnie wizerunku przedstawionej postaci. Zdołano jednak odczytać datę z 731 roku n.e. Na terenie Chactún zlokalizowano także około 20 okrągłych ołtarzy.

Detal ze Steli 1 (fotografia INAH)
Archeolodzy natrafili również na pozostałości dawnych ofiar. Obok Steli 1 znajdowały się fragmenty kadzielnic z końca późnego okresu klasycznego lub początków okresu postklasycznego (lata 900-1200 n.e.). Przy Steli 17 znaleziono natomiast kawałki krzemienia. Octavo Esparza podaje, że ofiary te zostały umieszczone już po opuszczeniu miasta, kiedy to ludzie przybywali do Chactún jako pielgrzymi, choć przypuszczalnie nie rozumieli już tekstów wyrzeźbionych na stelach.Brak komentarzy:

Prześlij komentarz