poniedziałek, 24 marca 2014

Odkrycie majańskiego kompleksu rezydencjalnego w Xno'ha (Belize)

Oryginalny artykuł: Archaeological team uncovers elite residential complex

Archeolodzy, prowadzący wykopaliska na terenie majańskiego stanowiska Xno’ha w północno-zachodnim Belize, powiadomili o dotychczasowych wynikach swoich badań. Przez cztery tygodnie w lipcu 2013 roku, w ramach projektu Maya Research Program realizowanego przez University of Texas w Tyler, grupa archeologów, studentów i woluntariuszy odkopywała kompleks rezydencjalny majańskiej elity.

Pozostałości kompleksu rezydencjalnego w Xno'ha, Belize (fot. Maya Research Program)
Prace, którymi kierował Alexander Parmington, skupiły się na grupie architektonicznej oznaczonej jako „Patio Group 78”. Tego typu kompleksy, obejmujące zazwyczaj budowle wzniesione w formie litery L, skierowane na wschód i otaczające centralny plac bądź dziedziniec, stanowiły miejsce zamieszkania przedstawicieli majańskiej elity. Takie cechy wykazuje również Grupa 78 w Xno’ha będąca zespołem podłużnych budowli ze sklepieniami i wewnętrznymi komnatami.

Jedna z budowli w kompleksie rezydencjalnym (fot. Maya Research Program)
Jak podaje Alexander Parmington, podczas prac wykopaliskowych zdołano nie tylko odsłonić ostatnie fazy konstrukcyjne dziedzińca, ale pod jego posadzką natrafiono na depozyt ofiarny obejmujący dziewięć naczyń ceramicznych typu Sierra Red, datowanych na późny okres preklasyczny (300 r. p.n.e. – 250 r. n.e.). Cztery naczynia były ułożone na siebie i zwrócone brzegami, a dwa inne ustawione odpowiednio po ich północnej i południowej stronie. Analiza osadów fitolitycznych znalezionych wewnątrz naczyń wykazała obecność morskich gąbek, liści drzew i krzewów, trawy, owoców z drzew palmowych i oleju roślinnego. Odkryto również grobowiec z wczesnego okresu klasycznego (200 – 600 n.e.), zawierający dwie muszle morskie i cylindryczny paciorek z jadeitu.

Depozyt ofiarny znaleziony pod posadzką dziedzińca (fot. Maya Research Program) 
Alexander Parmington podkreślił, że badania prowadzone na terenie Xno’ha mają na celu przygotowanie bazy danych na temat budowli mieszkalnych, co pozwoli w przyszłości na porównawcze studia zachowań pomiędzy poszczególnymi grupami społecznymi. Dzięki temu będzie można lepiej poznać organizację społeczną Majów i wzajemne relacje pomiędzy rodziną królewską, pozostałymi przedstawicielami elity a zwykłymi mieszkańcami.

Naczynia znalezione w depozycie ofiarnym (fot. Maya Research Program)
Xno’ha jest majańskim ośrodkiem średniej wielkości, zlokalizowanym w 1990 roku. Pierwsze place archeologiczne podjęto tam w latach 2002 – 2004. Badania wykazały, że było zamieszkiwane w okresie od późnego okresu preklasycznego do końcowego okresu klasycznego, czyli w latach od 300 r. p.n.e. do 925 r. n.e. Nie wiadomo jeszcze czy Xno’ha było w jakiś sposób powiązane z pobliskim ośrodkiem La Milpa, dominującym w tym rejonie w późnym okresie preklasycznym (300 r. p.n.e. – 250 r. n.e.). Uczeni mają nadzieję, ze dalsze prace rzucą nieco więcej światła na ewentualne relacje utrzymywane pomiędzy Xno’ha i La Milpa.


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz