sobota, 29 marca 2014

Maczugi z kolcami dołączają do majańskiego arsenału

Oryginalny artykuł: April Holloway. Traumatic skull injuries reveal Mayans used spiked clubs. Ancient Origins 24.03.2014.

Fortyfikacje, broń oraz malowidła przedstawiające sceny bitewne pokazują, że Majowie nie byli cywilizacją miłującą pokój. Od dawna wiadomo, że używali w walce takiej broni jak dmuchawki, włócznie, noże i dzidy, a teraz naukowcy znaleźli także dowody na stosowanie maczug z kolcami, które zadawały ofiarom katastrofalne w skutkach obrażenia. Badania objęły 116 czaszek z okresu 600 p.n.e. - 1542 n.e. z 13 stanowisk archeologicznych i rzucają nowe światło na majańskie wojny oraz przeczą teorii, że wojny były przyczyną upadku klasycznej cywilizacji Majów.

Fragment malowidła ściennego z Bonampak przestawiający scenę walki. Współczesna rekonstrukcja (fot. Wikimedia Commons)

Wyniki badań opublikowane w American Journal of Physical Anthropology opisują charakterystyczne obrażenia znalezione na niektórych czaszkach wskazujące na użycie maczugi z kolcami. Dr Stan Serafin, bioarcheolog z Central Queensland University, wyjaśnia, że zespół przeanalizował lokalizację, częstotliwość występowania i kształt obrażeń, takich jak wgniecenia czaszki o niezwykłym owalnym kształcie i doszedł do wniosku, że wskazują one na użycie maczugi z kolcami. Wśród mężczyzn złamania koncentrowały się w lewej przedniej części czaszki, wskazując na uderzenie od przodu przez praworęczną osobę, natomiast mniejsza liczba czaszek kobiecych miała obrażenia z tyłu, sugerując atak z zaskoczenia. 

Wojny były dla Majów ważne z wielu powodów, takich jak podporządkowanie sobie sąsiednich państw-miast, zdobycze terytorialne, prestiż, dostęp do zasobów naturalnych oraz chwytanie jeńców na niewolników i na ofiarę. Wielu badaczy wskazuje na długotrwałe działania wojenne jako przyczynę nagłego schyłku cywilizacji Majów pod koniec późnego klasyku w latach 700-900 n.e., kiedy wspaniałe miasta zostały opuszczone.

Natomiast badania Serafina pokazują, że w późnym klasyku częstotliwość występowania urazów czaszki się zmniejszyła, co sugeruje, że to nie wojny spowodowały upadek klasycznej cywilizacji w tym regionie. Badacze znaleźli dowody na wzrost przemocy w okresie postklasycznym, co zdaniem Serafina było do przewidzenia, ponieważ ciężkie czasy sprzyjają przemocy. 


Brak komentarzy:

Prześlij komentarz