niedziela, 23 grudnia 2012

U progu 14 bak'tuna

Oryginalny artykuł: David Stuart Bak'tuns and More Bak'tuns. Maya Decipherment 19.12.2012

Jak wiemy, wypadający 21 grudnia  koniec 13-ego bak'tuna w długiej rachubie majańskiej jest zapisywany jako 13.0.0.0.0. Jest to ważny dzień w kalendarzu Majów, ale z pewnością nie koniec czasu. Majowie nic podobnego nigdy nie powiedzieli. Ten dzień nie jest nawet końcem cyklu bak'tunowego, jak to czasem opisywano - ta idea wywodzi się z przestarzałych wyobrażeń na temat majańskiego pojmowania czasu. 

Nadchodząca data 13.0.0.0.0 jest powtórzeniem początkowej daty systemu w 3114 r. p.n.e. i także jest zapisywana jako 13.0.0.0.0 Wtedy numer kolejnego bak'tuna został ustawiony na 1 (1.0.0.0.0) i rachuba postępowała dalej aż do 13 bak'tunów 21 grudnia tego roku. To powtórzenie 13-ek doprowadziło niektórych do wniosku, że podobny reset rachunku bak'tunów nastąpi i teraz, ale to nie prawda. Dzięki tekstom z Palenque, które przewidują daty wybiegające daleko w przyszłość, wiemy, że przed nami jest jeszcze cała sekwencja bak'tunów: 14.0.0.0.0, 15.0.0.0.0 itd. Aż do 19.0.0.0.0, który nastąpi za koło 2400 lat.

Fragment Panelu 1 z La Corona (fot. Boguchwała Tuszyńska)

Dlaczego 13-ka została wybrana jako punkt zmiany rachuby bak'tunów w 3114 r. p.n.e.? Może się to wiązać z dwoma kluczowymi dla Majów liczbami: 13 i 20. Majowie postrzegali 13 i 20 jako ważne czynniki w większym systemie matematycznym, szczególnie odnośnie czasu. Podstawową jednostką kalendarzową był cykl 260-dniowy (13 x 20 dni), znany jako tzolk’in, który był używany we wróżbiarstwie oraz przez szeroki ogół społeczeństwa - dzięki czemu do dziś jest używany przez niektóre grupy Majów, a długa rachuba nie. Okres 260 dni jest w przybliżeniu równy okresowi ciąży u ludzi i współcześni Majowie z wyżyn Gwatemali, który nadal używają kalendarza 260-dniowego, twierdzą, że jest on w szczególności związany z zegarem biologicznym człowieka od poczęcia do narodzin. 13 staje się w ten sposób kluczową i świętą liczbą, podczas gdy 20 jest po prostu podstawą systemu dwudziestkowego, stosowanego w całej Mezoameryce. 

Razem te dwie liczby - 13 i 20 - stały się podstawą innych struktur czasowych, w tym długiej rachuby. Widać to w sekwencji bak'tunów, gdzie po serii 13 bak'tunów następuje 20 bak'tunów. Tak więc rachuba bak'tunów pokazuje, jak te dwie niezwykle ważne liczby ze sobą współgrały na innej płaszczyźnie - w ogromnej skali czasowej.

Jest to elegancki system, zaprojektowany tak, aby odzwierciedlał głęboką strukturę kosmiczną, która jest zarazem cykliczna i liniowa, mityczna i historyczna. A więc bak'tun, w który właśnie wchodzimy, stanowi kontynuację systemu rachuby czasu, który ma długą drogę za sobą i przed sobą. 


-------------------- 
Czytaj także: 13 Bak'tun w La Corona - Kalendarzowe problemy - Co się (nie) wydarzy w 2012? - Koniec świata odwołany
--------------------

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz