niedziela, 25 maja 2014

Mikroby z koprolitów sprzed 1500 lat potwierdzają teorie archeologiczne

Oryginalny artykuł: Microbes from 1,500-year-old feces support archeological theories. Phys.org 20.05.2014.

Dzięki badaniom bakterii i grzybów znalezionych w skamieniałych odchodach mikrobiologowie mogą dostarczyć dowodów na poparcie hipotez archeologicznych odnośnie kultur, które zamieszkiwały Karaiby 1500 lat temu. Według Jessiki Rivera-Perez z University of Puerto Rico, która zaprezentowała wyniki badań, chociaż koprolity są często badane, nigdy nie były używane do określenia przynależności etnicznej i rozróżnienia między dwiema wymarłymi kulturami. Dzięki zbadaniu DNA zachowanego w skamieniałych odchodach z dwóch dawnych rdzennych kultur, badaczom udało się określić populacje bakterii i grzybów charakterystyczne dla każdej kultury oraz prawdopodobną dietę ich członków. Zdaniem Rivera-Perez badania paleomikrobiomu koprolitów potwierdzają hipotezę o zróżnicowanym pochodzeniu kultur karaibskich i dostarczają istotnych informacji na temat migracji dawnych populacji w regionie Karaibów.

Koprolity (skamieniałe odchody) sprzed 1500 lat odkryte w Vieques w Portoryko (fot.  Centrum Badań Archeologicznych na Uniwersytecie Portoryko w Rio Piedras)

Wielkie Antyle tysiące lat temu zamieszkiwały różne rdzenne kultury. Na Dominikanie i w Portoryko są tysiące prekolumbijskich osad należących do wymarłych kultur, które w pewnym momencie historii przeniosły się na Karaiby. W trakcie wykopalisk archeologicznych na wyspie Vieques w Portoryko odkryto ręcznie wykonane narzędzia i wyroby rzemieślnicze, jak również koprolity pochodzące z okresu 200-400 n.e. Obecność dwóch różnych stylów rzemieślniczych oraz inne wskazówki uzyskane z wykopalisk sugerują, że artefakty te należały do dwóch różnych kultur. Zdaniem Rivera-Perez jedna z nich osiągnęła mistrzostwo w garncarstwie, a charakterystyczne użycie czerwieni i bieli wskazuje na to, że jej twórcy byli spadkobiercami kultury Saladoid pochodzącej z Saladero w Wenezueli. Natomiast druga kultura specjalizowała się ozdobach z kamieni półszlachetnych, z których część przedstawiała kondora olbrzymiego, co pozwoliło archeologom zidentyfikować boliwijskie Andy jako prawdopodobne miejsce pochodzenia kultury Huecoid.

W celu potwierdzenia tych hipotez archeologicznych Rivera-Perez i jej współpracownicy zbadali DNA zachowane w koprolitach ze stanowisk kultury Saladoid i Huecoid i porównali znalezione w nich populacje bakterii i grzybów. Stwierdzono znaczne różnice, co potwierdza hipotezę o ich zróżnicowanym pochodzeniu. Ponadto w koprolitach kultury Huecoid znaleziono DNA grzybów i kukurydzy, co wskazuje na spożycie sfermentowanego napoju z kukurydzy pochodzącego z Andów, co także potwierdza teorię, że kultura Huecoid pochodziła z boliwijskich Andów.

Plaża Corcho na wyspie Vieques w Portoryko (fot. Wikimedia Commons)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz