piątek, 2 maja 2014

Paleoindianie budowali pułapki do polowania na karibu w małych grupach

Oryginalny artykuł: Prehistoric caribou hunting structure discovered beneath Lake Huron. Phys.org 28.04.2014.

Na dnie jeziora archeologowie odkryli dowody na prehistoryczne polowania na karibu, zyskując niespotykany dotąd wgląd w organizację społeczną najwcześniejszych mieszkańców regionu Wielkich Jezior. Artykuł opisujący szczegółowo znalezioną na dnie jeziora Huron pułapkę do nagonki na karibu sprzed 9 tysięcy lat ukazało się w Proceedings of the National Academy of Sciences.

Drop 45 Drive Lane. (A) Plan pokazujący główne elementy topograficzne oraz wzniesione przez ludzi. Czarne kropki reprezentują położenie kamieni tworzących główną alejkę. Czatownie dla myśliwych zostały opisane (blind). Wzniesione brukowane powierzchnie na północ i zachód od alejki znajdują sie 1-2 m wyżej od podłoża skalnego, na którym umieszczono kamienie tworzące alejkę. Plan został opracowany na podstawie obrazu akustycznego. (B) Akustyczny obraz alejki stanowiący mozaikę obrazów z sonaru.  Jasne obiekty to kamienie, które silnie odbijają sygnały akustyczne, ciemne to akustyczne cienie (fot.  University of Michigan)

Zdaniem głównego autora artykułu Johna O'Shea, archeologa antropologicznego z University of Michigan, to stanowisko i związane z nim artefakty oraz badania środowiskowe i symulacyjne sugerują, że w późnym paleolicie i wczesnym okresie archaicznym myśliwi polujący na karibu stosowali różne podejścia w zależności od sezonu. Na jesieni grupy myśliwskie były małe, na wiosnę duże grupy polowały wspólnie.

Zdaniem O'Shea, który jest także kuratorem miejscowego oddziału Muzeum Archeologii Antropologicznej, stanowisko odkryte na głębokości 36 m na grzbiecie Alpena-Amberley niegdyś stanowiło suchy korytarz lądowy łączący północno-wschodnie Michigan z południowym Ontario.

Położenie Drop 45 Drive Lane. A. Amerykańska część grzbietu Alpena-Amberley w fazie niskiej wody jeziora Stanley. Współczesna linia brzegowa pokazana na brązowo, suchy pomost w okresie jeziora Stanley - na zielono,  jezioro - na niebiesko. B. Topografia Drop 45 Drive Lane. Obszar ciemny pokazuje poziom jeziora Stanley. Linie kropkowane reprezentują niskie szeregi kamieni, które kierowały ruch zwierząt w stronę środka pułapki. Symbole V reprezentują położenie czatowni w kształcie litery V.  Kwadraty pokazują położenie prostokątnych konstrukcji, które być może służyły do łapania zwierzyny.  (fot.  University of Michigan)

Główna konstrukcja nazwana Drop 45 Drive Lane to najbardziej złożona konstrukcja myśliwska znaleziona do tej pory na dnie Wielkich Jezior. Kamienna alejka zbudowana na skale wapiennej składa się z dwóch równoległych szeregów kamieni prowadzących do ślepego zaułka oraz trzech okrągłych czatowni i dodatkowych konstrukcji z kamienia, które mogły służyć jako schronienie lub pułapki do łapania zwierząt.

Chociaż najlepszy sezon na polowanie na karibu to jesień, to jednak orientacja geograficzna Drop 45 pokazuje, że pułapka byłaby skuteczna tylko, jeśli zwierzęta poruszały się na północny zachód, co miało miejsce w trakcie wiosennej migracji z Ontario. O'Shea zwraca także uwagę, że inne stanowiska myśliwskie powyżej Drop 45 są zorientowane w taki sposób, aby przechwytywać zwierzęta wędrujące na południowy wschód na jesieni. Taka koncentracja różnych rodzajów konstrukcji myśliwskich związanych z różnymi sezonami migracyjnymi jest zgodna z symulacjami wędrówek stad karibu, wskazując, że ten rejon był punktem stycznym różnych tras migracyjnych, w który zwierzęta schodziły się zarówno na wiosnę jak i na jesieni.

Karibu, czyli północnoamerykański renifer (fot. Wikimedia Commons)

Zdaniem O'Shea Drop 45 i inne konstrukcje w okolicy oraz kamienne odłamki służące do reperowania narzędzi dostarczają niepodważalnych dowodów na celowe wzniesienie i wykorzystywanie tych pułapek przez ludzi. Dostarczają także istotnych informacji na temat organizacji społecznej i ekonomicznej prehistorycznych myśliwych w tym rejonie. Większe konstrukcje wymagałyby współpracy większej grupy myśliwych. Mniejsze pułapki w kształcie litery V mogły być obsługiwane przez małe, rodzinne grupy, wykorzystując naturalne ukształtowanie terenu.


Czytaj także: Łowy dawnych Majów - Broń Mexików (Azteków) - Maczugi z kolcami dołączają do majańskiego arsenału

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz