czwartek, 8 maja 2014

Nowe inskrypcje z Naachtun odsłaniają nieznaną historię miasta

Oryginalny artykuł:  Nuevos desciframientos epigraficos revelan la historia desconocida de Naachtun

Najnowszy sezon prac wykopaliskowych w Naachtun (Petén, Gwatemala), prowadzonych przez grupę archeologów z Francji i Gwatemali, okazał się bardzo owocny, gdyż zarejestrowano i odczytano teksty glificzne wyrzeźbione na kamiennych zabytkach. Badania prowadzone w Naachtun w 2014 roku i wspieranie przez Ministerstwo Kultury i Sportu w Gwatemali pozwoliły potwierdzić, że miasto to było stolicą ważnego w okresie klasycznym królestwa, które posługiwało się glifem-emblematem z wizerunkiem „Nietoperza”.

Nowa stela odkryta w Naachtun
(źródło: Ministerio de Cultura y Deportes, Gwatemala)
Chociaż glif-emblemat „Nietoperza” wspominany jest w inskrypcjach różnych ośrodków w północnym rejonie Petén: Calakmul, Uxul i Oxpemul, to jednak do tej pory nie można było dokładnie umiejscowić owego miasta. Wcześniej sądzono, że chodziło o regionalne królestwo, obejmujące ziemie położone na północy Petén i na południu meksykańskiego stanu Campeche, nie mające konkretnej stolicy lub posiadające jednocześnie siedziby w różnych ośrodkach. Obecnie mamy już pewność, że glif-emblemat „Nietoperza”, wspominany w Calakmul przed i po okresie dominacji dynastii Kaan, pojawia się w Naachtun w tytułach królewskich miejscowych władców od II połowy IV w. n.e. i odpowiednio aż do końca późnego okresu klasycznego, do VIII w. n.e.

Stela 23 z Naachtun
(źródło: Ministerio de Cultura y Deportes, Gwatemala)
Zidentyfikowanie Naachtun jako stolicy królestwa „Nietoperza” pozwoli w najbliższej przyszłości zrekonstruować niejasne i złożone relacje, które utrzymywało ono ze swymi potężnymi sąsiadami, zarówno z Tikal (dawnym Mutu’l), jak i Calakmul (dawnym Kanu’l). Jednocześnie ostatnio odkryte i odczytane inskrypcje dowodzą, że Naachtun również uczestniczyło w słynnych wydarzeniach z dnia 16 stycznia 378 r. n.e., znanych jako „entrada” („wkroczenie”) i związanych z przybyciem do Tikal grupy wojowników z Teotihuacan, z Sihyaj K’ahk’ na czele. Bezpośrednimi konsekwencjami tego wydarzenia były zmiany w lokalnej dynastii i wpływy Teotihuacan na Centralnych Nizinach Majów. Na szczególne podkreślenie zasługuje natomiast fakt, że inskrypcje odkryte w Naachtun i wspominające to ważne wydarzenie historyczne odwołują się do nieco wcześniejszego okresu. Wszystko wskazuje zatem, że władca Naachtun aktywnie uczestniczył w podboju Tikal jako dowódca wojskowy. Dało to początek okresowi prosperity w Naachtun, które utrzymywało bliskie związki z Tikal i innymi, podległymi mu ośrodkami, szczególnie Uaxactun i Río Azul, które to wpływy są potwierdzone archeologicznie dzięki znalezionej ceramice i przedmiotom z obsydianu oraz widoczne w ikonografii.

Stela 24 z Naachtun
(źródło: Ministerio de Cultura y Deportes, Gwatemala)
Dzięki nowym odkryciom francuskich i gwatemalskich badaczy, Naachtun wyłania się jako trzeci główny aktor w konflikcie pomiędzy Calakmul i Tikal, który to konflikt wpłynął znacząco na sytuację geopolityczną na Centralnych Nizinach Majów w okresie klasycznym.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz