sobota, 17 maja 2014

Nowy kopiec w Poverty Point

Oryginalny artykuł: Archaeologist discovers new mound at Poverty Point. The News Star 9.05.2014.

Podczas prac badawczych w roku 2011 archeolog Diana Greenlee natrafiła na coś, co jej zdaniem mogło być nieodkrytym dotychczas kopcem, wzniesionym przez prehistorycznych mieszkańców Poverty Point. Dalsze badania wykazały, że miała rację i Poverty Point  zyskało nową atrakcję - ukryty głęboko w lesie Kopiec F, który wcześniej umknął uwadze archeologów z powodu swoich niedużych rozmiarów (ok. 1,5 m wysokości) oraz położenia w mało uczęszczanym i gęsto zalesionym rejonie. Wstępne badania wskazują, że kopiec został wzniesiony po roku 1280 p.n.e., więc - zdaniem Greenlee - było to prawdopodobnie jedno z ostatnich dzieł mieszkańców Poverty Point.

Według strażnika parku Poverty Point Davida Griffinga dotychczas zostało przebadane zaledwie 1% stanowiska, więc Poverty Point może kryć jeszcze wiele niespodzianek.  Stanowisko obejmuje ponad 400 akrów powierzchni i jest uważane za jedno z najważniejszych stanowisk archeologicznych na kontynencie amerykańskim, ponieważ na jego terenie znajdują się ziemne budowle datowane na 1700-1100 p.n.e. Planowane są dodatkowe prace archeologiczne, w tym badania gleby i wykopaliska, aby określić przeznaczenie Kopca F.

Mapa stanowiska archeologicznego Poverty Point jeszcze bez kopca F (rys. Wikimedia Commons)

Poverty Point to obecnie 7 ziemnych kopców wzniesionych na przestrzeni kilkuset lat oraz plac ceremonialny o pow. 37 akrów, otoczony sześcioma koncentrycznymi nasypami, które niegdyś prawdopodobnie były zabudowane budowlami z materiałów nietrwałych. Zdaniem archeologów mogły one pomieścić domy dla 500-1000 osób. Ich mieszkańcy byli raczej myśliwymi-zbieraczami niż rolnikami. Wśród znalezionych artefaktów są kule służące prawdopodobnie do gotowania, niewielkie ilości ceramiki, groty i mikrolity (niektóre importowane), przedmioty ze steatytu, galeny i miedzi (również pochodzące z handlu).

Schody na Kopiec A (fot. Billy Hathorn / Wikimedia Commons)

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz